'Why Digital Heritage doesn't make us cry yet'

Op dinsdag 21 mei 2024 kwamen ruim honderd mensen bij elkaar om na te denken over de vraag hoe we de emotionele impact van digitaal erfgoed kunnen vergroten. En sinds die tijd heb ik weer zin in de toekomst! Mooi om zo met mensen die vanuit allerlei perspectieven bezig zijn met erfgoed, technologie en samenleving bij elkaar te komen. Het voelde als het samen water geven aan een stevig, maar nog klein, plantje. De bijeenkomst was in de KB en georganiseerd in het Netwerk Digitaal Erfgoed, met SURF en Industrieel Ontwerpen van de TUDelft. 

In 2019 voerde het Netwerk Digitaal Erfgoed onderzoek uit naar de behoeften van gebruikers van digitaal erfgoed. Ze wilden kunnen zoeken en bladeren, bekende wensen, waarin redelijk voorzien wordt. Maar nog sterker dan dat wilden ze ‘intens beleven’. Dit werd beschreven als: ‘een onderdompelende ervaring (‘immersive experience’) en/of contemplatieve, esthetische of spirituele ervaring, die ontspant en die ‘de batterij weer oplaadt’.  Dat is er in de fysieke wereld wel (museum- of concertbezoek), in de digitale nog niet. In de vijf jaar sinds dat onderzoek zijn de ontwikkelingen op het gebied van immersieve technologie snel gegaan. We wilden graag laten zien wat er al mogelijk is, met een focus op het ontwerpen voor emotionele impact.

Tijdens het plenaire gedeelte verkende Willemijn Elkhuizen hoe je kunt ontwerpen voor emoties. Vervolgens lieten Leo Erken en Dirk Bertels zien wat voor toepassingen er nu al zijn in VR en datavisualisatie, gebruik makend van technologie en erfgoed. Corno Vromans en Wladimir Mufty (Surf) lieten zien hoever de technologie nu is en gekoppeld met AI tot een meer natuurlijke interactie kan gaan leiden. 

In drie break-outs gingen daarna verschillende sprekers in op onderzoek, toepassing in erfgoedinstellingen en makers en ontwikkelaars van immersieve technologie.  De presentaties en een uitgebreid verslag delen we graag. 

 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 1 reactie

Reactie van Gül Akcaova

Jammer dat ik het heb moeten missen. Ben heel benieuwd naar het vervolg van de bijeenkomst!