Netwerkdag SIG Open Education

Adoptie van Leermaterialen

Publiceren en hergebruiken van open leermaterialen en open online cursussen is iets waar instellingen voor hoger onderwijs meer en meer ervaring in krijgen. We kunnen echter constateren dat brede adoptie van het open gedachtengoed door docenten nog niet plaatsvindt, zowel in Nederland als elders op de wereld. Dat is jammer, want openheid in onderwijs kan voordelen opleveren, zowel als mogelijkheid om een rijke leeromgeving te creëren, voor kwaliteitsverbetering als op het gebied van actieve vormen van leren. Mede hierom heeft het Ministerie van OCW in haar strategische agenda “HO2025, de waarde(n) van weten” onder meer als ambitie geformuleerd dat in 2025 alle docenten in het hoger onderwijs hun leermaterialen delen.

De SIG Open Education wil op haar netwerkdag van 10 mei stilstaan bij adoptie van open leermaterialen. Naast presentaties over de stand van zaken rondom adoptie van open delen en hergebruiken van leermaterialen in het hoger onderwijs worden ook ervaringen gepresenteerd die met (lopende en afgesloten) projecten zijn opgedaan. Tevens zal in subgroepen worden nagedacht over hoe meer openheid in het onderwijs aansluit bij de dagelijkse praktijk van de docent en hem/haar kan helpen die praktijk te verbeteren.

Deze bijeenkomst is interessant voor onderwijsondersteuners, beleidsmakers en docenten. Omdat docenten uiteindelijk het succes van adoptie van openheid bepalen willen we hen nadrukkelijk uitnodigen zich aan te melden voor deze dag. 

Programma

Opening 
Onderzoek naar stand van zaken rondom adoptie (Robert Schuwer, Fontys Hogeschool ICT)
Ervaringen bij de Radboud UMC met adoptie van open leermaterialen (Nicolai van der Woert, Radboud UMC)
Boegbeeldprojecten in WO en HBO om adoptie van delen en hergebruiken van open leermaterialen te bevorderen (Marja Versantvoort, Fontys Hogeschool Mens & Gezondheid & Annoesjka Cabo, TU Delft, faculteit EWI)
Openheid in de dagelijkse praktijk van docenten. Discussie in subgroepen
Afsluiting

Gegevens en inschrijving

Datum: 10 mei 2017
Tijd: 9:30 – 12:30
Plaats: SURF, Utrecht
Inschrijven: via dit formulier. Deelname is kostenloos.

We hopen op een grote opkomst!

(Figuur netwerk CC BY-SA Zigomitros Athanasios - Thor4bp)

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties