De eerste ervaringen met IguideME gepresenteerd op de SURF Onderwijsdagen 2021

Het gebruik van learning analytics/AI in het onderwijs was tijdens de 23e editie van de SURF Onderwijsdagen 2021 één van de trending topics (https://www.surf.nl/agenda/surf-onderwijsdagen-2021-voor-mbo-hbo-en-wo). In de sessie Studenten begeleiden door inzet van data vertelde Erwin van Vliet over het gebruik van IguideME (I Guide My Education), een dashboard dat is ontwikkeld aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (UvA) en wordt gebruikt om gepersonaliseerde feedback te geven aan (een grote groep) studenten en de docent.

Studenten krijgen een persoonlijk dashboard om inzicht te geven in het eigen leerproces. De student stelt zijn eigen doel: ga ik voor een 6 of een 9 in dit vak? IguideME maakt een voorspelling van het eindcijfer op basis van de leerresultaten en geeft feedback, rekening houdend met de ambitie van de student. Door een vergelijking te maken met een rolmodel dat net iets beter is, wordt de student aangemoedigd om zichzelf te verbeteren. Docenten kunnen in één oogopslag in het IguideME-dashboard zien welke studenten het risico lopen uit te vallen, maar ook hoe digitale onderwijstools worden gebruikt en formatieve en summatieve toetsen samenhangen, en met die informatie kunnen ze hun cursusontwerp optimaliseren.

Erwin van Vliet SURF OWD21
Erwin van Vliet tijdens zijn presentatie op SURF Onderwijsdagen

Er zijn nauwelijks studies waarbij data van het leerproces, de leeromgeving en de leerresultaten worden samengebracht. Het onderzoek naar IguideME is nog in volle gang, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend! Studenten waren positief. Het bleek dat diegenen die IGuideME gebruikten, gemotiveerder werden, efficiënter studeerden en betere resultaten behaalden tijdens de cursus. Een persoonlijk bericht van de docent aan studenten die dreigden uit te vallen werd zeer gewaardeerd door studenten en kon uitval deels voorkomen. Ook kon door optimalisatie van het onderwijsontwerp de digitale tool Perusall effectiever worden ingezet.  

IguiedeME dashboard
IguideME dashboard voor student met twee verschillende weergaves: de “Radar” en “Grid” view.

Deze onderwijsvernieuwing en IguideME zijn het resultaat van twee projecten waarvan Erwin van Vliet projectleider is: de Comenius Teaching fellow en het SURF-project FeedbackGO (www.feedbackgo.nl) waarbij drie Nederlandse universiteiten samenwerken: de UvA, de VU en de RUG. Het samenwerkende team bestaat uit o.a. Erwin van Vliet, Natasa Brouwer, Miguel Pieters, Gerrit Oomens, Harrie van der Meer en Alice Doek (UvA), Sylvia Moes (VU), Koos Winnips en Angelos Konstantinidis (RUG). De stuurgroep bestaat uit Sylvia Witteveen en Hans Breeuwer (UvA), Hilde van Wijngaarden (VU), Hans Beldhuis en Jan Riezebos (RUG). Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Bert Bredeweg en Damien Fleur (HvA en UvA). Deze projecten en activiteiten worden ondersteund door Teaching and Learning Centre FNWI.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties