GPT-4 is er !

Vandaag heeft OpenAI GPT-4 uitgebracht met nieuwe en extra uitdagingen voor het onderwijs.

Vandaag heeft OpenAI GPT-4 uitgebracht (zie https://openai.com/research/gpt-4)

Deze opvolger van GPT-3.5, de motor onder de veel besproken ChatGPT omgeving van OpenAI, zal naast de indrukwekkend prestaties toch ook wel wat wenkbrauwen doen fronsen in het onderwijs. In het genoemde artikel  gaat OpenAI naast een wat algemene beschrijving ook in op de prestaties van dit nieuwe model als het wordt losgelaten op een brede selectie van gestandaardiseerde toetsen die in de VS gebruikt worden in zowel middelbaar als hoger onderwijs.  Als de simulated scores in dit artikel enigszins in de buurt van de werkelijkheid komen dan hebben we er een extra uitdaging bij. 

Een andere innovatie is dat nu afbeeldingen zijn toegestaan als input op de prompt. In het beschreven voorbeeld wordt zelfs op een wat droge wijze een visuele grap uitgelegd. 

Voorlopig is GPT-4 alleen te gebruiken via ChatGPT Plus, de betaalde variant van ChatGPT. Het zal niet lang duren voordat via GPT-4 via andere tools beschikbaar komt is mijn verwachting.

Voor iedereen die wat dieper in de materie wil duiken is hier de link naar het "technical report":  https://cdn.openai.com/papers/gpt-4.pdf

De vragenlijst van de Special Interest Group AI in Education over de impact van chatGPT en de rol die SIG AI in Education kan spelen voor de instellingen is nog steeds open: link naar de vragenlijst:  edu.nl/fqtcf

Auteur

Innovation, ideas, visions for e-learning at the University of Amsterdam…

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties