Het integreren van generatieve AI in het onderwijs: Lessen uit Japan, het VK, Duitsland en Harvard

Steeds meer onderwijsinstellingen over de hele wereld omarmen het gebruik van generatieve kunstmatige intelligentie (AI), zoals ChatGPT, om te innoveren en de effectiviteit van hun onderwijs te vergroten. De uitdagingen van AI in het klaslokaal vereist zorgvuldige aandacht en inzicht. In deze blogpost kijken we naar de recente initiatieven in Japan, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en aan de Harvard Universiteit om de do's en don'ts van het gebruik van AI in het onderwijs te leren.

Japan: balanceren tussen innovatie en veiligheid

Japan heeft onlangs nieuwe richtlijnen uitgerold die het gebruik van generatieve AI in basisscholen, middelbare scholen en middelbaar beroepsonderwijs op beperkte schaal toestaan. Deze AI-tools kunnen worden ingezet om ideeën te formuleren die de discussies in de klas faciliteren.

Maar deze maatregelen komen met restricties. De Japanse overheid benadrukt dat AI niet mag worden gebruikt in examens die de academische prestaties van leerlingen meten of zonder dat de studenten de beperkingen van de technologie begrijpen. Daarnaast moet er ook zorgvuldig worden nagedacht voordat AI wordt gebruikt voor artistieke activiteiten, zoals het schrijven van gedichten of haiku's. De richtlijnen benadrukken ook het belang van het zorgvuldig omgaan met persoonlijke en vertrouwelijke informatie.

Ondanks de voorzichtigheid met betrekking tot het gebruik van AI, wordt het ook gezien als een tool om de werkdruk van docenten te verminderen. Het kan bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van programma's voor sportdagen, het maken van examenvragen of het schrijven van mededelingen aan ouders.

Verenigd Koninkrijk: bevordering van AI-geletterdheid

In het Verenigd Koninkrijk hebben universiteiten richtlijnen opgesteld om ervoor te zorgen dat studenten en medewerkers AI-geletterd zijn. Hoewel er ooit werd gesproken over het verbieden van software zoals ChatGPT om vals spel te voorkomen, stelt de nieuwe richtlijn dat studenten juist moeten worden onderwezen in het passende gebruik van AI. Dit omvat ook bewustwording van de risico's van plagiaat, bias en onnauwkeurigheid in generatieve AI.

Het onderwijzend personeel moet getraind worden zodat ze uitgerust zijn om de studenten te helpen, aangezien velen al gebruik maken van ChatGPT in hun opdrachten. Daarnaast zullen er waarschijnlijk nieuwe methoden van beoordeling worden geïntroduceerd om het risico op vals spel te verminderen.

Duitsland: uitgebreide richtlijnen over gebruik van AI

Het Ministerie van Onderwijs en Vorming van Noordrijn-Westfalen in Duitsland heeft zich ertoe verbonden om deze ontwikkelingen grondiger te onderzoeken en continu informatie over dit onderwerp te verschaffen. Ze hebben een richtlijn gepubliceerd waarvan ik de originele tekst zal delen. Dan Fitzpatrick, een gerenommeerde expert op het gebied van AI en onderwijs uit Engeland, heeft de tekst laten vertalen naar het Engels en dit gedeeld op LinkedIn.

Hierbij een samenvatting:
 

  1. Realisme versus verbod: Het idee om het gebruik van AI volledig te verbieden, is onrealistisch en onhoudbaar. Het is belangrijker om de mogelijkheden en risico's van AI voor onderwijs en leren in kaart te brengen.

  2. Potentieel en risico's: Het is essentieel om de voordelen en gevaren van AI te identificeren en te begrijpen. Met dit inzicht kunnen we effectief navigeren in een wereld die steeds meer door technologie wordt gedreven.

  3. Transparantie en wettelijke bescherming: Het gebruik van AI moet openlijk worden besproken, onderhandeld en uitgevoerd met volledige transparantie en wettelijke bescherming.

Er is brede overeenstemming dat een bekwaam gebruik van AI-toepassingen cruciaal is voor het succesvol aangaan van toekomstige uitdagingen in onderwijs, studie, werk en het dagelijks leven. Om deze reden mag de schoolomgeving zich niet hermetisch afsluiten voor deze technologische evolutie.

Het vereist een gezamenlijke inspanning van scholen, schooltoezicht op alle niveaus, en lerarenopleiding en -vorming om de drie bovengenoemde gebieden verder te ontginnen.

Met deze gezamenlijke inspanningen en een open benadering van AI kunnen we een toekomst creëren waarin technologie onze scholen versterkt, in plaats van ze te ondermijnen. De sleutel ligt in het begrijpen, aanvaarden en effectief inzetten van AI, terwijl we waakzaam blijven voor mogelijke valkuilen en risico's. Met deze benadering kunnen we optimistisch de toekomst van het onderwijs in het AI-tijdperk tegemoet zien.

Harvard: AI als een officieel leermiddel

Tot slot heeft Harvard generatieve AI aangenomen als een officieel leermiddel voor zijn vooraanstaande programmeercursus. Studenten die zijn ingeschreven voor Computer Science 50: Introduction to Computer Science (CS50) worden aangemoedigd om AI te gebruiken om hen te helpen bij het debuggen van code, feedback te geven op hun ontwerpen en individuele vragen te beantwoorden over foutmeldingen en onbekende regels code.

In plaats van gebruik te maken van bestaande tools zoals ChatGPT of GitHub Copilot, heeft Harvard zijn eigen grote taalmodel ontwikkeld, een "CS50 bot", die zich richt op het leiden van studenten naar een antwoord in plaats van het aan hen te overhandigen.

Conclusie

Het integreren van AI in het onderwijs is een boeiende ontwikkeling, maar brengt ook complexe uitdagingen met zich mee. De ervaringen van Japan, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Harvard laten zien dat een evenwichtige aanpak, waarbij innovatie en veiligheid hand in hand gaan, essentieel is. Daarbij is het van belang om zowel de studenten als het onderwijzend personeel op te leiden en te voorzien van de nodige vaardigheden om deze technologie effectief en ethisch te kunnen gebruiken.

Bronnen:

https://english.kyodonews.net/news/2023/06/7c1852d5a29e-japanese-schools-to-ban-students-from-using-generative-ai-in-exams.html

https://www.theguardian.com/technology/2023/jul/04/uk-universities-draw-up-guiding-principles-on-generative-ai

https://www.pcmag.com/news/harvards-new-computer-science-teacher-is-a-chatbot

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties