Lid Kernteam in de spotlight: Gosia Migut stelt zich voor!

De SIG heeft als doel om een levendige community te bouwen en onderhouden rondom de inzet van AI in het onderwijs. De leden van het kernteam ondernemen daarvoor allerlei acties. Maar wie zijn de leden van het kernteam eigenlijk? Wat vinden ze interessant en waarvoor kun je bij hen terecht? Antwoorden op al deze vragen en meer publiceren we de komende maanden in een reeks blogs waarin alle leden zich persoonlijk voorstellen. Deze keer in deze reeks stelt  Gosia Migut zich voor, zij is universitair docent bij de vakgroep Computing Education Research in de TUDelft.

Profielfoto Gosia Migut

Achtergrond
Mijn naam is Gosia Migut en ik heb altijd een passie gehad voor onderwijs. “AI uitleggen” deed ik al als tutor op de middelbare school en als onderwijsassistent tijdens mijn bachelor en master Computer Science aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik me verdiept in hoe machine learning-algoritmes kunnen worden uitgelegd aan niet-experts op het gebied van AI.
 
In de afgelopen jaren heb ik me vooral gericht op lesgeven, curriculumcoördinatie, het begeleiden van studenten en onderwijsinnovatie op het gebied van Machine Learning bij de bachelor en master Computer Science aan de Technische Universiteit Delft. Als universitair docent aan de TU Delft onderzoek ik momenteel hoe we studenten op de best mogelijke manier machine learning kunnen leren, op een manier die aansluit op hun verdere opleiding, de samenleving en de industrie.
 
Waarom AI in Onderwijs
AI-componenten zijn inmiddels onmisbaar in vele aspecten van ons leven en een van de meest veelbelovende toepassingen van AI is binnen het onderwijs. Zo kunnen bijvoorbeeld adaptieve leerplatformen gebruik maken van machine learning-algoritmen om het leerproces van leerlingen beter af te stemmen op hun individuele behoeften en leerstijlen. Daarnaast kunnen chatbots en virtuele assistenten docenten en administratief personeel ontlasten en ondersteunen bij hun taken. Bijvoorbeeld bij het (semi-)automatisch beoordelen van opdrachten, het genereren van feedback drafts en het maken van lesplannen.
 
Vanuit mijn achtergrond in AI en passie voor onderwijs, wil ik graag mijn kennis delen en mensen helpen hoe ze AI beter kunnen toepassen in het onderwijs. Ik geloof dat het belangrijk is om hierbij te waken dat dit op de juiste manier gebeurt en dat ethische aspecten aan bod komen. Grondige kennis van AI en machine learning is hiervoor essentieel.

Kortom, ik draag graag bij aan initiatieven die de ontwikkeling van AI-systemen in het onderwijs ondersteunen en stimuleren!

Ter Inspiratie
Om de acceptatie en waardering van AI-toepassingen te bevorderen, ook in het onderwijs, is het essentieel dat de hele maatschappij een basiskennis heeft van AI. Bas Haring heeft een bijzonder toegankelijk boek geschreven "Kunstmatige Intelligentie is niet eng", dat zowel jonge als volwassen lezers op heldere wijze uitlegt wat AI precies inhoudt. Hij stimuleert lezers om na te denken over de mogelijkheden en bedreigingen die voortkomen uit steeds meer geavanceerde AI

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties