Onderwijsexperts discussiëren over ChatGPT: “Er is een extra klasgenoot bij gekomen”

ChatGPT is een gamechanger voor het onderwijs. Volgens sommige experts biedt het ontzettend veel kansen om het leerproces te verrijken met nieuwe mogelijkheden. Dit brengt echter ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Tijdens het seminar “Wat is de impact van ChatGPT op het onderwijs?” gingen verschillende onderwijsexperts met elkaar het gesprek aan via twee stellingen en reageerden zij op vragen uit de chat.

Stelling 1: "Het summatief beoordelen van iemands output uit een ongecontroleerde toetsomgeving (een tekst, uitkomst van een som, programmeercode of een tekening) is niet meer een juiste meetmethode." 

Ga de dialoog aan met studenten 

Erdinç Saçan, ICT Docent bij Fontys Hogeschool, benadrukt het belang van een betekenisvolle dialoog met studenten. Hij zegt: "We moeten stoppen met het nakijken van werk van studenten. Het gaat om de betekenisvolle dialoog. Ik vind dat we ChatGPT moeten omarmen." Ludo van Meeuwen, Programma Manager en Strategisch Beleidsadviseur bij de Technische Universiteit Eindhoven, sluit zich hierbij aan en benadrukt dat het leerproces belangrijker is dan het eindproduct zelf. Hij geeft aan dat er eigenlijk een klasgenoot bij is gekomen.  

Het leerproces is belangrijker 

Barend Last, onderwijskundige en auteur van twee boeken over blended learning, stelt dat alleen summatieve toetsen niet meer houdbaar zijn. De onderwijskundige vertelt dat de focus op het leerproces van de student belangrijk is: "We moeten meer inzetten op dat studenten een eigen mening vormen en minder op het presteren.” Erdinç benadrukt dat technieken zoals ChatGPT bedoeld zijn om het leven makkelijker te maken. Barend vult aan: "Tijdens het leerproces kunnen studenten ChatGPT gebruiken om voorbeelden en samenvattingen te schrijven. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden van toetsen. En die moeten we met elkaar gaan onderzoeken."

Vragen is het nieuwe antwoorden

Erdinç reageert: "ChatGPT kan heel goed programmeren. Wij moeten als HBO-ICT opleiding weer gaan nadenken over het vak van front-engineer. Techno filosoof Rens van der Vorst verwoordde het mooi: "Vragen is het nieuwe antwoorden." Je hebt kennis nodig om de juiste vraag aan ChatGPT te stellen."
 
Ludo roept op om de discussie aan te gaan over de impact van AI op ons onderwijs. Hij vraagt zich af: "Als een essay automatisch gegenereerd kan worden, waarom laat je iemand dan nog een essay schrijven? Uiteindelijk gaat het om het leerproces en in dat proces komt ook AI aan de orde. Opleidingen moeten deze discussie aangaan." 

Stelling 2: “ChatGPT biedt ontzettend veel kansen om het leerproces te verrijken met nieuwe mogelijkheden.” 

Tijdswinst met ChatGPT 

Barend is blij met de tijdswinst die ChatGPT oplevert voor docenten. Hij vertelt: "Alles gaat makkelijker: nakijken, werkvormen bedenken, toetsing uitwerken, leerdoelen formuleren, leeruitkomsten verscherpen. De tijd die je overhoudt kun je gebruiken voor persoonlijke aandacht voor de student." Ludo benadrukt dat ChatGPT ook voor studenten een echte ondersteuner is en dat de instellingen de technologie hoog op de agenda moeten zetten. 

Verlegen studenten en ChatGPT 

Erdinç is enthousiast over ChatGPT. Hij gebruikt het dagelijks en vertelt dat het een grote hulp is voor docenten en studenten. De docent vertelt verder: "ChatGPT is fantastisch. Ik heb studenten in het autistisch spectrum, die geen vragen durven te stellen aan een medestudent of aan een docent. Verlegen studenten chatten met ChatGPT voor de antwoorden op hun vragen." 

De kwaliteitsstandaard gaat omhoog

Ludo haalt een voorbeeld aan uit de geschiedenis van de techniek: “Neem de stofzuiger, werd het leven daarmee gemakkelijker? Ja! Maar de kwaliteitsstandaard voor hygiëne ging ook omhoog. Ik hoop echt dat we nu een volgende stap zetten met de kwaliteit van het onderwijs. Vroeger dacht ik: "Wat moeten we met een drone? Weer een nieuw speeltje." Inmiddels weten we allemaal wat er mogelijk is. Die mogelijkheden uitvinden is een creatief proces.”

De 3 belangrijkste vragen uit de chat 

Vraag 1: “Ik ben benieuwd hoe we ChatGPT in ons voordeel kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor alternatieve toetsing. Welke ideeën hebben jullie over alternatieve toetsing, waarbij ChatGPT een hulpmiddel kan zijn voor studenten?” (Stefan Jongen (UM)) 

Ludo vertelt: “Het onderwijs wordt nu eindelijk gedwongen om naar de hogere orde van vaardigheden te kijken.” De discussie hierover moet gaan plaatsvinden tussen opleidingsdirecteuren en docenten. “Studenten staan op schouders van reuzen”, vervolgt Ludo.  

Barend benadrukt: “Toetsen staan niet los van het leerproces. ChatGPT bedreigt het onderwijs alleen als summatief toetsen het eindstation van het leerproces is. Als we toetsen als onderdeel van het leerproces zien, ontstaat er ruimte voor nieuwe vormen van toetsen die we samen moeten ontdekken.” 

Vraag 2: “Maken jullie je geen zorgen over de schrijfvaardigheden?”  (anoniem) 

Ludo kijkt nuchter naar dit probleem: “We maken ons al 25 jaar zorgen, eigenlijk al sinds we zijn gaan typen.” Ook Barend maakt zich geen zorgen over de schrijfvaardigheden van studenten: “Een van de belangrijkste tips over goed leren schrijven, is veel lezen.” 

Vraag 3: “Moeten we op de korte termijn dingen gaan veranderen in het onderwijs?”  (anoniem) 

Erdinç vertelt: “Het is goed om één extra zin op te nemen als examencommissie: ‘ChatGPT mag niet gebruikt worden om producten te maken.’” Ludo raadt de examencommissies aan om proactief te zijn en om een borgende rol op te pakken rondom het ‘ChatGPT-proof’ maken van het onderwijs. Ludo benadrukt: “Zorg ervoor dat docenten, studenten, beleidsmedewerkers en opleidingsdirecteuren het gesprek aangaan met elkaar over ChatGPT. Deel de creativiteit over wat er mogelijk is. En deel de mooie voorbeelden tussen de instellingen.”  

De mogelijkheden van AI  

Dat AI een grote rol speelt in het onderwijs is duidelijk. Het biedt nieuwe mogelijkheden en kan docenten en studenten ondersteunen. Het is belangrijk om de dialoog over ChatGPT aan te gaan. En om te blijven zoeken naar manieren om deze technologie op een verantwoorde manier te integreren in het onderwijs. De focus op het leerproces van de student blijft daarbij belangrijk. 

Meer weten over AI in het onderwijs? 

Word dan lid van de Special Interest Group AI in het onderwijs: communities.surf.nl/ai-in-education     

Lees meer over het de techniek achter ChatGPT en hoe het werkt in ChatGPT: Het revolutionaire taalmodel dat onderwijs naar een hoger niveau tilt

Save the date: Vervolg-event over de impact van ChatGPT in Utrecht op vrijdag 3 maart 15:00-17:00.

Advies aan het onderwijs 'Wat te doen met ChatGPT'
Advies aan het onderwijs 'Wat te doen met ChatGPT'

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties