Verslag SIG bijeenkomst AI in Mediaproductie: kansen en uitdagingen voor onderwijs

Gedurende het afgelopen jaar lijken de mogelijkheden van generatieve Artificial Intelligence explosief toegenomen. Hoe is de situatie rondom het maken van media voor het onderwijs, welke kansen en uitdagingen zien we hierbij? De SURF SIG Media and Education organiseerde op 1 maart een evenement om inzicht te geven in de kansen, gevaren en valkuilen bij het gebruik van zulke tools.

Wij hadden wel gedacht dat er belangstelling zou zijn voor dit thema, maar de belangstelling overtrof onze verwachtingen. De deelnemers waren een goede mix van beleidsmakers, mediamakers, ondersteuners en docenten. 

 Om het sentiment rond AI in de zaal te pijlen startten wij met een warming up vraag, waaruit bleek dat deelnemers veel kansen (Cool, Iedereen creatief, efficiëntie.) maar ook de nodige risico's (Big Brother, Deep fakes, Plagiaat...) zien: 

wordcloud - welk woord komt in je op als je aan generatieve AI denkt

In de ochtend hebben wij in kleine groepjes actief samengewerkt aan het vergroten van onze inzichten omtrent AI met een aantal activerende werkvormen.

In een WorldCafé-opzet hebben wij een aantal casussen bekeken in 3 rondes. Per ronde werd de uitwerking per groep doorgeschoven naar de groep naast je. In de eerste ronde gaf je aan wat A.I. zou kunnen oplossen voor de persona in de casus. Daarna kon je bedenken welke beschikbare tools zouden kunnen helpen, we gebruikten hiervoor https://www.futuretools.io/. Vervolgens kreeg je een set beperkingen uitgereikt en kon je bespreken hoe deze beperkingen impact hebben op de gekozen oplossingen. Deze hield je bij op Post-its. 

casussen en Post-its

Na deze rondes werd een Bingo gehouden van gevonden mogelijkheden en beperkingen zodat elke groep de kans kreeg om bij te dragen aan de terugkoppeling. Dit

alles leidde tot een levendige sfeer en voldoende inspiratie om verder te discussiëren tijdens de netwerklunch.

Post-its met kansen en uitdagingen op flip-over borden

Na de lunch presenteerden een aantal sprekers voorbeelden van hoe zij generatieve AI hebben ingezet. Kelly Spaans is masterstudent AI aan de Vrije Universiteit en medewerker bij het VU Centre for Teaching and Learning. Zij presenteerde een project met Stable Warpfusion voor gebruik in een Holobox presentatie bij de AnimatieMaakMarathon. Hierbij werden video-opnames van sprekers getransformeerd tot animaties op basis van een aantal prompts. Het resultaat was indrukwekkend, evenals de stappen die zij heeft uitgevoerd om dit te realiseren! 

Kelly presenteert over Stable Warpfusion

Stephan Eltink, Blended Learning consultant bij de Vrije Universiteit, presenteerde over experimenten met docenten als avatar via Heygen Labs. Hij toonde het resultaat van studio avatars en instant avatars. Ook kregen we een leuke  video te zien over het maakproces, resultaten en korte interviews met studenten als reactie op de gemaakte clips.  

Stephan Eltink presenteert over Heygen Labs

Mirjam Fuselier en Michel Beerends gaven een gezamenlijke presentatie over gebruik van generative AI-tools als hulp bij het eigen creatieproces. Eerst mochten we even onze ogen dicht doen en luisteren naar een AI kloon van een bekende Engelstalige voice-over spreker waarna we gegenereerde beelden zagen op basis van de gesproken tekst. Mirjam toonde voorbeelden hoe zij veel sneller met beelden kon werken en dus meer ruimte en tijd kreeg  voor eigen creativiteit.  Ook vertelde zij dat de resultaten van beeld op basis van prompts soms verrassend grappig zijn. Interessant was ook de vraag welke credits je moet vermelden als je iets laat maken door een AI-tool.  Michel liet ons ook kennismaken met een VR omgeving voor een docentopleiding waarin je kon oefenen met aansturen van virtuele leerlingen.

Michel Beerens en Miriam Fuselier presenteren over hun ervaringen

Na de Wrapup middels wooclap was mijn voorzichtige conclusie dat de deelnemers heel veel kansen zien voor generatieve AI bij productie van media voor het onderwijs. Ook zien wij dat er ook nog behoorlijk wat uitdagingen voor ons liggen, zoals ethische kwesties. Er ontstond een levendige discussie met het publiek in hoeverre AI het onderwijs verrijken. Wanneer is AI een meerwaarde en wanneer is het ethisch onwenselijk om AI in te zetten? Mijn conclusie is dat er nog heel veel kansen zijn om aandacht te besteden aan dit onderwerp bij diverse SIG's!

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties