De ontwikkeling van een Escape room als werkvorm

Een artikel van Diane van der Linde en Wim Trooster (Hogeschool Windesheim – Lab21@windesheim.nl) over het gebruik van een Escape Room als werkvorm in het VO en HO, met zes praktische tips in een stappenplan.

Met uitgebreide literatuur en diverse online bronnen (medio 2020).

 

Author

Comments

Dit artikel heeft 3 reacties

Reactie van Marijn Post

Hebben jullie ook digitale tools die je kan gebruiken om een escape room online te kunnen doen?

Als antwoord op door Marijn Post

Reactie van Diane van der …

Eisen aan de tool zijn: het kunnen linken naar een ander bestand/site én het kunnen instellen van wachtwoorden op deze bestanden/sites. Bijvoorbeeld Word of Padlet.

Reactie van Wim Trooster

Je kan zoiets eenvoudig vorm geven met een virtuele wereld (bv Open SIM).
Studenten van een gameopleiding hebben wel eens een Escape Room vorm gegeven met een platform als Unity 3D. Maar dat vergt wel meer werk en ervaring.