Op afstand tentamineren? Het advies van de SIG Digitaal Toetsen

Door maatregelen van het kabinet nemen onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs voorlopig geen tentamens meer af op de campus. Hierdoor speelt bij veel onderwijsinstellingen de vraag of het mogelijk is om op grote schaal op afstand te tentamineren.

Bij de Special Interest Group (SIG) Digitaal Toetsen van SURF komen veel vragen binnen over de mogelijkheden van online proctoring voor tentamineren. De afgelopen jaren is al aardig wat ervaring opgedaan met online proctoring. Vanuit deze ervaring wil het kernteam van deze SIG het volgende graag delen om overhaaste beslissingen te voorkomen.

Hierbij richten we ons op de volgende vier aspecten.

Stabiliteit

  1. Voor incidentele afnames met enkele studenten is online proctoring goed in te zetten.

  2. Voor groepen tussen de 100 en 150 studenten is inzet mogelijk als daar ook ervaren ondersteuning bij wordt geleverd.

  3. Voor groepen groter dan 150 met gelijktijdig starten zijn problemen gerapporteerd qua stabiliteit. Videobeelden vielen weg waardoor de rechtmatigheid van toetsing niet kon worden gewaarborgd.

Een risico bestaat dat componenten of processen van het online proctoren faalt. Om discussie te voorkomen is het belangrijk vast te leggen dat studenten zelf verantwoordelijk zijn voor een goed functionerende computer en internetverbinding. Als het dan onverhoopt misgaat heeft de onderwijsinstelling bewijs beschikbaar in de vorm van logbestanden.

Fraude

Zowel aan toezicht in de reguliere tentamenzaal als aan online proctoring kleven risico’s. De algemene visie is dat toezicht in een toetszaal een hoger veiligheidsniveau biedt dan online proctoring. In beide gevallen kan worden gefraudeerd, maar online proctoring biedt andere mogelijkheden tot het plegen van fraude. Denk bijvoorbeeld aan een tweede persoon die inlogt, meekijkt en op afstand het tentamen maakt. Of bijvoorbeeld dat een kandidaat op de eigen computer een virtuele omgeving opent, zodat deze kan schakelen tussen het tentamen en het eigen bureaublad met leermiddelen. Neem deze aspecten mee bij de keuze welke toetsen je op afstand wilt toetsen. Indien de gevolgen van fraude minder zwaarwegend zijn, dan is online proctoring te overwegen waard.

Juridische consequenties

Bij online proctoring worden camerabeelden gebruikt voor het opsporen van fraude. Deze beelden vallen binnen de categorie bijzondere persoonsgegevens binnen de Wet bescherming persoonsgegevens. Houdt er rekening mee dat de student in vrijheid toestemming moeten kunnen geven voor het gebruik.
Fraude valt niet altijd met zekerheid vast te stellen. Bij live proctoring kan een proctor vragen de camera te richten op de plek waar de kandidaat zijn ogen naar liet afdwalen. Bij uitsluitend controle achteraf blijft het soms gissen of de kandidaat fraudeerde.
Hapert het systeem, dan kunnen videobeelden van geconstateerde fraude ontbreken. Bij een aantal universiteiten zijn in dergelijke omstandigheden studenten in het gelijk gesteld door het College van Beroep voor de Examens.

Kosten

De kosten voor online proctoring lopen uiteen van €1 tot €25 per student per toets, en is afhankelijk van de proctor software en toegepaste staffelkorting. Een jaar licentie voor een staffel van 50.000 proctor momenten (lees één student per toets) is relatief gezien goedkoper dan een paar afnames. Daarnaast komen er eenmalige investeringskosten bij voor de implementatie.

Conclusie

De SIG Digitaal Toetsen vindt dat online proctoring te overwegen waard is mits de gevolgen van fraude minder zwaarwegend zijn, en de groepen niet groter dan 150 studenten. Bij grotere groepen is online proctering geen 100% garantie door mogelijk haperende systemen. Een zorgvuldige implementatie met ervaren ICT ondersteuning is vereist. Test je de processen en infrastructuur onvoldoende, dan loop je het risico dat er in de praktijk dingen misgaan, met als gevolg dat studenten, docenten en examencommissies opgezadeld worden met extra werk.

Laatst bewerkt door Vincent Kalis – 20 maart 2020 12:00

Author

Comments

Dit artikel heeft 2 reacties

Reactie van Tim Woensdregt

Beste Sharon, dank voor dit zeer actuele en nuttige artikel! Je raadt aan om proctoring voldoende te testen. Welke tests zijn nodig bij een kleine/incidentele afname? en hoe zouden deze tests op afstand kunnen worden uitgevoerd?

Als antwoord op door Tim Woensdregt

Reactie van Annette Peet

Beste Tim, ik heb je vraag onder de aandacht gebracht. Ik hoop op spoedige reactie. Groet, Annette