De Welzijnsmonitor-app van Avans Hogeschool – technologie en studentenwelzijn deel 1

Technologie is niet meer weg te denken uit het (hoger) onderwijs en heeft grote invloed op de manier waarop studenten leren. Inmiddels is duidelijk dat leren en studentenwelzijn enorm met elkaar verbonden zijn, en de aandacht voor dit onderwerp groeit. Welke rol kan technologie spelen in het verbeteren van studentenwelzijn? Een voorbeeld daarvan is de app die Avans Hogeschool begin dit jaar lanceerde: de Welzijnsmonitor voor studenten. Lonneke van Wamel en Jessica Nooij van Avans vertellen er graag meer over.

Check-in bij jezelf net zo normaal als je cijfers checken

Met de Welzijnsmonitor-app wil Avans Hogeschool de zelfregie bij studenten vergroten. De app past in het welzijnsbeleid van de hogeschool, dat preventief en vraaggestuurd is. Met behulp van de app kunnen studenten zelf monitoren hoe het staat met bijvoorbeeld hun zelfvertrouwen, slaapritme, stress of motivatie. Studenten worden daarmee mede-eigenaar van hun persoonlijke ontwikkeling en welzijn, zoals ze ook mede-eigenaar zijn van hun professionele ontwikkeling. Die twee vlakken wil men bij Avans in de toekomst meer met elkaar in verbinding brengen.

"We hopen dat het voor een student binnenkort net zo normaal wordt om even je mood te checken als je cijfers. De welzijnsmonitor-app helpt hen daarbij, want hij biedt de mogelijkheid om in een vroeg stadium aan de bel te trekken als het even niet zo lekker gaat. Door continu met hun eigen welzijn en ontwikkeling aan de slag te gaan kunnen studenten sommige problemen geheel voorkomen", zo lichten Jessica en Lonneke toe.

Meer zelfinzicht en gerichtere hulp voor studenten

Door de welzijnsmonitor krijgen studenten een beter beeld wat hen in het dagelijks leven energie geeft en wat juist veel energie vraagt. Zo wordt het eenvoudiger om te bepalen waar de oorzaak van een probleem of een bepaalde wens ligt. Met die waardevolle inzichten kunnen studenten vervolgens zelf bij een studentbegeleider aankloppen. Overigens bepalen studenten altijd zelf welke inzichten uit de app zij met anderen delen.

Door de persoonlijke feedback van de app kunnen studenten gerichter om hulp vragen en bedenken welke thema’s ze het beste met een studentbegeleider kunnen bespreken. Doordat de hulpvraag  duidelijker is kunnen studentendecanen, -begeleiders en -coaches hen beter begeleiden of doorverwijzen voor extra ondersteuning. De app stimuleert studenten om minder lang te wachten voordat ze in actie komen, grotere problemen worden daardoor beter voorkomen.

In de video hieronder legt Jesscia kort uit hoe de app werkt en hoe hij ontwikkeld is.

De Welzijnsmonitor-app werkt twee kanten op

"Doordat de app zelf ook data verzamelt over het welzijn van onze studenten, kunnen we het hulpaanbod hier continu op afstemmen. En als instelling krijgen we tegelijkertijd beter zicht op wat een student wanneer nodig heeft en hoe effectief die hulp of ontwikkeling is geweest gedurende de studie. Voor Avans biedt de welzijnsapp een bron van informatie over welke problematieken er spelen en bij welke studenten. De hogeschool kan het beleid daarop afstemmen door aanbod te ontwikkelen waar de student behoefte aan heeft. Dit kan extracurriculair aanbod zijn, maar ook onderwerpen van gesprek tussen een docentcoach en een student of door aanpassingen in het rooster", aldus Jessica en Lonneke.

Inmiddels hebben ruim 1300 studenten de welzijnsmonitor ingevuld en een deel van hen heeft feedback gegeven op het gebruik van de app. Deze studenten zouden de welzijnsmonitor aanbevelen aan andere studenten, ze vinden het fijn dat het instrument digitaal is en dat ze kennis over zichzelf krijgen. Jessica en Lonneke benadrukken dat het belangrijk is dat de welzijnsmonitor niet op zichzelf staat, maar gekoppeld wordt aan studentbegeleiding.

Gegevens en privacy vragen om zorgvuldigheid

"Natuurlijk liepen we ook tegen dingen aan tijdens de ontwikkeling van de app. De gegevens die we in de app gebruiken zijn van persoonlijke aard en daarmee gevoelig, omdat ze ons veel over een student vertellen. Daarom moesten we ervoor zorgen dat ze alleen voor het beoogde doel kunnen worden gebruikt en dat de student instemt met de manier waarop we ze gebruiken. Om die reden hebben wij de beginselen van privacy-by-default en privacy-by-design toegepast op de applicatie. Alle beslissingen die we hebben genomen bij het bouwen van het instrument en de data-architectuur zijn getoetst aan deze twee principes. Het was een grote uitdaging om aan de ene kant de data per default anoniem te houden en aan de andere kant de data onderdeel te maken van de persoonlijke ontwikkeling", vertellen Jessica en Lonneke.

  Een deel van de infographic over de Welzijnsmonitor. Onderaan vind je de link naar de volledige infographic.
  Een deel van de infographic over de Welzijnsmonitor. Onderaan vind je de link naar de volledige infographic.

  Het belang van goede data en feedback

  De inhoudelijke kwaliteit van de feedback die studenten krijgen, en de aanvullende trainingen en begeleiding zijn volgens Jessica en Lonneke een belangrijk en continu proces. "Voor doeltreffende feedback is het van cruciaal belang dat de gegevens altijd valide en betrouwbaar zijn. We hebben de vragen en feedback daarom gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en de schalen methodologisch gevalideerd in een pilot. Om de kwaliteit van de data en de feedback ook in de toekomst hoog te houden, blijven we onderzoeken hoe studenten met het instrument omgaan. We evalueren ook de impact ervan op het studiesucces en we passen de welzijnsmonitor voortdurend aan op basis van die inzichten. De hoge datakwaliteit willen we behouden, maar we willen ook meer inzicht te krijgen in de bijdrage die zulke data-feedback kan leveren. Bijvoorbeeld over hoe studenten leren omgaan met stress en de steeds veranderende eisen van het moderne studentenleven", vertellen ze.

  De toekomst van de Welzijnsmonitor

  De Welzijnsmonitor-app blijft voortdurend in ontwikkeling. Zo is men nu bijvoorbeeld bezig met het ontwikkelen van een mood-tracker. Daarin kunnen studenten dagelijks kort aangeven hoe ze zich voelen. En er zijn nog veel plannen en wensen voor de toekomst, zoals de welzijnsmonitor nog gebruiksvriendelijker maken, hem meer integreren binnen de studieloopbaan, een dashboard voor de organisatie ontwikkelen, sociale functies toevoegen om engagement te verhogen, een student-dashboard (om de eigen ontwikkeling te kunnen volgen) en zelfs een Welzijnsmonitor voor medewerkers ontwikkelen.

  Tot slot

  "Bij Avans denken we dat we met behulp van data analytics en learning analytics sneller een aanbod kunnen ontwikkelen waar de student behoefte aan heeft. Door gebruik te maken van technologie die aansluit bij de student kun je laagdrempeliger, sneller, meer vraaggestuurd en op een overzichtelijkere manier de student helpen bij zijn begeleidings-, ontwikkelings- of welzijnsvraag. Ons advies voor iedereen die hiermee aan de slag wil: denk goed na over welk doel je met zo’n applicatie wilt verwezenlijken en stem af op de wensen van de student", aldus Jessica en Lonneke.

  Met dank aan Lonneke van Wamel en Jessica Nooij van Avans Hogeschool. Voor vragen over de Welzijnsmonitor-app kun je contact opnemen met Lonneke.  

  Meer lezen?

  Foto door Daria Nepriakhina via Unsplash

  Auteur

  | Onderwijskundig schrijver @ SURF | community coach @ HvA | Eigen…

  Reacties

  Dit artikel heeft 0 reacties