1 jaar edubadges: waar staan we en waar gaan we heen?

1 oktober was het precies een jaar geleden dat de SURF-dienst edubadges live ging: een open platform voor het uitreiken van digitale certificaten, voor zowel formeel als niet-formeel onderwijs. Voor mij als productmanager was het natuurlijk een enerverend jaar: starten met een heel nieuwe dienst is altijd spannend. In deze blog vertel ik hoe het eerste jaar is verlopen, en blik ik vooruit: wat staat er allemaal op onze roadmap?

20 deelnemende instellingen

Een van de laatste stadia voordat we in oktober 2020 live gingen met edubadges was een uitgebreide pilot. Daarmee konden we testen hoe de dienst in de praktijk zou werken. 17 Nederlandse onderwijsinstellingen deden daaraan mee, en 8 daarvan waren ook de eerste afnemers van de dienst. Onze doelstelling voor 2021 was om in totaal 20 instellingen aan te sluiten op het edubadges-platform en dat hebben we inmiddels gehaald: op dit moment nemen 8 universiteiten, 8 hogescholen en 4 mbo-instellingen edubadges af. Een fantastisch resultaat.

Enthousiast aan de slag: al meer dan 5000 edubadges uitgereikt

En wat nog mooier is: de instellingen zijn ook enthousiast aan de slag gegaan met het uitreiken van edubadges. Ze hadden er eind oktober 2021 al 5061 uitgereikt, voor 389 verschillende badge classes. Een badge class is een categorie waarvoor een edubadge is uitgereikt; dat kan dus zijn een vak, een vaardigheid, een training enzovoort.

Om te laten zien waarvoor edubadges allemaal uitgereikt worden, geef ik een aantal voorbeelden.

  • Het Albeda College, een mbo-instelling, geeft edubadges uit voor zogenaamde 21st century skills, zoals Reflecteren op eigen denken, Verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen en keuzes, en Originele dingen maken en bedenken.
  • Maastricht University geeft edubadges uit voor online cursussen zoals Introduction to Social Protection for the Poor en The Public Policy Process.
  • Hanzehogeschool geeft edubadges uit voor honourslabs, onderdelen van honoursprogramma’s.
  • De Erasmus Universiteit geeft edubadges uit voor een aantal financiële cursussen. Binnenkort start deze universiteit bovendien met het uitgeven van edubadges aan onder andere mbo-studenten van het Albeda College. Hier zie je dus dat mbo en ho vruchtbaar samenwerken.

Meer voorbeelden vind je in de catalogus van edubadges die al uitgegeven worden, op www.edubadges.nl/catalog

Voorbeelden van edubadges

Internationale interesse

In Nederland is er dus al behoorlijk wat belangstelling voor edubadges. Maar we zien ook internationale interesse, vooral vanuit consortia van universiteiten waar een Nederlandse universiteit bij is aangesloten. Een voorbeeld is het European Consortium of Innovative Universities, waar Universiteit Twente bij zit. Deelnemende universiteiten in zo’n consortium laten elkaars studenten vakken volgen bij hun instelling. En die “externe” studenten willen ze natuurlijk belonen voor opgedane vaardigheden. Ze zien edubadges als een mooie oplossing daarvoor. We onderzoeken nu onder andere of het mogelijk is om edubadges ook aan buitenlandse universiteiten beschikbaar te stellen.

Grote pilot vanuit Versnellingsplan

Belangrijk voor de ontwikkeling van edubadges is de pilot met edubadges vanuit het Versnellingsplan voor onderwijs met ICT. Daaraan doen 32 instellingen mee, waarvan 17 nog niet gebruikmaken van edubadges. Die 17 instellingen gaan we dus aansluiten op het platform. Hiermee verdubbelt het aantal op edubadges aangesloten instellingen bijna. Werk aan de winkel voor het edubadges-team dus, maar belangrijker: het laat nog maar eens zien hoe groot de interesse is: 37 aangesloten instellingen houdt in dat ongeveer een derde van de potentiele doelgroep al deelneemt aan edubadges.

In deze pilot staat het uitgeven van microcredentials in de vorm van edubadges voor het Leven Lang Ontwikkelen-aanbod van instellingen centraal. Microcredentialing is het opknippen van het onderwijs in kleinere eenheden die afzonderlijk worden gecertificeerd.

Roadmap edubadges

Wat staat er verder op de roadmap van edubadges?

  • We onderzoeken of we koppelingen kunnen bouwen met studentinformatiesystemen (SIS) en learning management systemen (LMS), want daar blijkt behoefte aan.
  • We gaan bekijken of we edubadges uitwisselbaar kunnen maken met de digitale certificaten uit andere, bijvoorbeeld buitenlandse platformen voor het uitreiken van digitale certificaten. Zodat een Amerikaanse student die in Nederland een edubadge behaalt, die kan tonen in zijn eigen (Amerikaanse) portfolio van digitale certificaten. En andersom natuurlijk, dus dat Nederlandse studenten hun in de VS opgedane vaardigheden kunnen opnemen in hun edubadges-portfolio.

Europese wallet

Verder houden we in brede zin de ontwikkelingen op het gebied van digitaal certificeren in de gaten. We zijn in een vroeg stadium gestart met dienstverlening, onder andere om te borgen dat sectorbrede afspraken gemaakt konden worden over het gebruik van digitale certificaten. Zodat je dus straks in Nederland niet zit met 3 verschillende platforms voor het uitgeven van digitale certificaten, met alle gevolgen van dien voor de uitwisselbaarheid.

Maar dat vroege instappen houdt wel in dat de achterliggende techniek voor digitaal certificeren nog volop in ontwikkeling is, en dat we dus in de toekomst wellicht een andere technische oplossing voor het platform nodig hebben. Een collega maakte de volgende mooie vergelijking: “We hebben een mooie auto gebouwd. Nu heeft hij een elektrische motor, maar wellicht kiezen we over 2 jaar toch voor aandrijving op waterstof”. Vanzelfsprekend kijken we daarbij ook naar internationale ontwikkelingen, en of we bijvoorbeeld kunnen aansluiten op een Europese wallet voor digitale certificaten.

Mooi en uitdagend

Er is veel gebeurd in 1 jaar edubadges en er staat ook nog veel te gebeuren. Ook de komende jaren zullen dus enerverend zijn, maar dat maakt mijn rol van productmanager ook zo mooi en uitdagend. Op naar het volgende jaar edubadges dus!

Wil je meer weten over edubadges? Zie je mogelijkheden om in je eigen instelling digitale certificaten uit te gaan reiken? Neem dan vooral contact met mij op, via frank.pinxt@surf.nl.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen