10.000e edubadge uitgereikt: "een edubadge maakt je interessant voor werkgevers"

Twee jaar na de introductie is de 10.000e edubadge uitgereikt bij Hogeschool Saxion. Docenten en studenten zijn blij met deze nieuwe vorm van beloning, naast (maar niet in plaats van!) de traditionele studiepunten. Ik sprak met twee medewerkers en twee studenten van Saxion, om te horen wat zij de meerwaarde van edubadges vinden.

 

Beter zichtbaar dan studiepunten

Met edubadges beloon je studenten voor vaardigheden of kennis die ze tijdens hun opleiding opdoen. En door die edubadge te delen, kunnen studenten hun vaardigheden ook makkelijk laten zien aan de buitenwereld, bijvoorbeeld aan potentiële werkgevers of stagebedrijven.

"Dat laatste is een groot voordeel van edubadges", vertelt Floor Wolbers, docent-onderzoeker bij Hogeschool Saxion. "Natuurlijk krijgen studenten een resultaatoverzicht, maar daar staan alleen de modules en bijbehorende studiepunten op. Met een edubadge kun je je behaalde kennis en vaardigheden veel beter voor het voetlicht brengen."

Portretfoto van Floor Wolbers
Floor Wolbers

Leerresultaten tastbaar maken

34 instellingen zijn inmiddels aan de slag gegaan met edubadges. Saxion is in 2021 gestart. Floor: “Drie jaar geleden hebben we ons onderwijsmodel grondig gewijzigd. Zo leggen we nu vanaf het begin van de studie een duidelijke koppeling met het werkveld en geven we meer aandacht aan de eigen verantwoordelijkheid van de studenten voor hun leerproces. Al gauw zagen we dat edubadges daarbij een meerwaarde bieden, juist omdat je daarmee leerresultaten tastbaarder kunt maken, ook resultaten die niet in studiepunten worden uitgedrukt.”

Basisvaardigheden experimenteren

Floor werkt als docent-onderzoeker aan de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML). Daar reiken ze in het eerste jaar een edubadge uit voor basisvaardigheden experimenteren. “Dit is een pakket vaardigheden die studenten verspreid over de vakken in het eerste jaar aanleren. Denk aan het voorbereiden van een experiment, data-analyse uitvoeren of een labjournaal bijhouden. Als studenten al die vaardigheden behaald hebben, kunnen ze de edubadge aanvragen. Wij checken uiteraard of de vaardigheden ook afgetekend zijn, en reiken de edubadge dan uit.”

Interessant voor werkgevers

De edubadge vervangt niet de studiepunten die studenten moeten halen, maar vormt een andere manier van belonen. Floor: “Dit is een goed voorbeeld van beter aansluiten op het werkveld. Voor werkgevers zijn praktijkvaardigheden experimenteren belangrijk, dus studenten hebben er voordeel bij als ze kunnen aantonen dat ze deze vaardigheden bezitten. Dit kan nu, en ook belangrijk: ook als studenten het eerste jaar niet halen, of de opleiding voortijdig verlaten, kunnen ze met de edubadge aantonen dat ze weten hoe ze een experiment goed moeten uitvoeren in het lab.”

Waardevolle aanvulling

In het afgelopen studiejaar heeft Saxion aan 77 eerstejaarsstudenten de edubadge voor basisvaardigheden experimenteren uitgereikt. “Dat is iets meer dan de helft van het totaal,” vertelt Floor. “Dat vind ik een mooi aantal. Voor de studiepunten hoeven studenten de edubadge niet aan te vragen, maar een groot aantal vindt het dus een waardevolle aanvulling, die goed staat op hun LinkedIn-profiel.”

Ook studenten zien er toekomst in

Kim Kempers en Julia Jansen studeren BML en hebben allebei de edubadge voor basisvaardigheden experimenteren behaald. Kim: “Ik zie de edubadge als een soort digitaal diploma waarmee ik aan anderen kan laten zien wat ik allemaal behaald heb. En het is ook een leuke bevestiging voor mezelf.” Julia heeft de edubadge zelfs al gelinkt aan haar LinkedIn-profiel. “Ik zie er wel toekomst in. Het is leuk om te kunnen laten zien welke vaardigheden je hebt opgedaan, maar ik denk dat het ook kan helpen bij het vinden van een stage. Een stagebedrijf kan meteen zien wat ik in huis heb.”

Portretfoto's van Julia Jansen en Kim Kempers
Julia Jansen en Kim Kempers

Stappenplan

Studenten moeten, naast uiteraard het voldoen aan de eisen, nog wel iets doen om hun edubadge daadwerkelijk te krijgen. Kim: “Er kwam nog wel wat werk kijken bij het aanvragen van de edubadge, en het aanmaken van een eduID. Maar we kregen daar een goed stappenplan voor, dus het ging eigenlijk best makkelijk.”

Tweede edubadge in de maak bij BML

Bij de opleiding BML zijn ze zo tevreden dat ze ook voor tweedejaarsstudenten een edubadge gaan ontwikkelen. Floor legt uit: “We zijn bezig met de edubadge Veilige Microbiologische Technieken, een verdieping op de edubadge voor basistechnieken. We belonen daarmee vaardigheden in het veilig werken met micro-organismen. Dit zijn vaardigheden waar werkgevers specifiek in geïnteresseerd zijn, wat de edubadge dus ook interessant maakt voor studenten.”

Voorloper

Floor beseft dat Saxion een voorloper is in het gebruik van edubadges: “Binnen het team van BML zijn alle collega’s enthousiast over de edubadges. En ook collegadocenten van andere instellingen vinden het interessant. Maar ik zie nog wel koudwatervrees: er zijn er nog niet veel die er daadwerkelijk mee gaan starten. Dit is wel te begrijpen: het is echt een andere, nieuwe manier van belonen. Ik hoop dat steeds meer docenten en instellingen de meerwaarde van edubadges gaan zien. Wij gaan er in elk geval mee door!”

edubadges niet alleen voor vaardigheden binnen de studie

Als onderwijsinstelling wil je studenten niet alleen belonen voor wat ze binnen hun studie leren. Zogenaamde extracurriculaire vaardigheden en kennis worden steeds belangrijker. Ook die beloont Saxion inmiddels via edubadges. Karen Hummelink werkt bij Onderwijs & Student Support, en daarbinnen bij het Green Office. “Dat is het bureau binnen Saxion waar we studenten en medewerkers inspireren en activeren om binnen Saxion een bijdrage te leveren aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN”, aldus Karen. “Denk daarbij aan bijvoorbeeld duurzaamheid en diversiteit. Verschillende docenten maar ook studenten helpen om dit te realiseren.”

Saxion wil studenten voor die inzet belonen door ze de Green Ambassador-edubadge uit te reiken. Karen: “Tot nu toe was dit een papieren certificaat, uitgereikt door het college van bestuur. Maar de wereld wordt digitaler en studenten vroegen om een andere manier van belonen. Toen kwamen we bij edubadges uit.”

Karen ziet dat collega’s enthousiast zijn over edubadges. “Ze vragen me regelmatig hoe het bevalt en willen edubadges ook inzetten voor extracurriculaire activiteiten die ze begeleiden. Bijvoorbeeld voor het bijdragen aan open dagen, of andere activiteiten waarmee studenten hun maatschappelijke betrokkenheid tonen”.

Overigens kan Saxion als instelling ook baat hebben bij edubadges, aldus Karen. "Als studenten hun Green Ambassador-edubadge delen, zien mensen meteen dat Saxion actief is op het vlak van SDG's. Het is lastig te meten natuurlijk, maar ik denk wel dat kan bijdragen aan een breder beeld van Saxion."

Geïnteresseerd in edubadges?

Wil je weten wat edubadges voor jouw studenten kan betekenen? Wil je met edubadges aan de slag maar heb je ook nog een beetje koudwatervrees. Neem vooral contact met ons op, we gaan graag met je in gesprek. Mail naar Rob van der Werff, productmanager van edubadges, via rob.vanderwerff@surf.nl. Of kijk op www.surf.nl/edubadges.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen