edubadges maakt een vliegende start

edubadges is een half jaar oud. Reden voor een feestje? Volgens mij wel. Als productmanager zie ik dat instellingen er enthousiast mee aan de slag gaan. Ze onderzoeken hoe ze met edubadges digitale certificaten kunnen uitreiken en zo een vaste plek kunnen geven in hun onderwijs. Met als uiteindelijke doel om leven lang ontwikkelen mogelijk te maken. En er komen steeds meer instellingen bij! Waar staan we met edubadges? En waar gaan we naartoe?

Instellingen staan te popelen

Als productmanager van edubadges voer ik onder andere aansluitgesprekken met instellingen. We bespreken wat ze precies willen met edubadges en hoe het technische aansluitproces verloopt. Dat enthousiasme is heel mooi om te zien: edubadges is een echte innovatie voor het onderwijs.

Ik vind dat heel mooi, en ik snap dat enthousiasme: edubadges is een echte innovatie voor het onderwijs. Het maakt deel uit van het fundament voor het onderwijs van over 10 jaar. Daarin speelt leven lang ontwikkelen een belangrijke rol, een begrip dat centraal zal staan voor studenten en dat een standaard wordt in het onderwijs.

Op alle niveaus aan de slag met edubadges

Instellingen willen leven lang leren in de praktijk brengen en hebben nu iets in handen waarmee ze klein kunnen beginnen: met edubadges kunnen ze digitale certificaten uit te reiken voor kleine, afgeronde onderwijseenheden, zoals (deel)vakken, maar ook voor competenties of kennis die niet binnen het geaccrediteerde onderwijs vallen. We zien allerlei ontwikkelingen bij de instellingen die badges (gaan) uitreiken. Er vinden gesprekken plaats over de inzet van digitale certificaten: waarvoor ga je ze uitreiken, en aan wie? Het mooie is dat erover gesproken wordt in alle lagen van de instellingen: besturen denken na over een strategie voor digitale certificaten, maar binnen vakgroepen en faculteiten wordt er concreet beleid gemaakt. En natuurlijk wordt edubadges ook al concreet ingericht voor studenten en docenten.

Samenwerken voor draagvlak

Instellingen kijken ook hoe ze het beste samen kunnen werken op dit gebied: kennis doe je niet alleen binnen je instelling op maar ook daarbuiten, bij andere instellingen of op andere plaatsen waar je door de jaren heen competenties hebt ontwikkeld. Laat edubadges zich nu maar als een inktvlek uitbreiden over het hele land. Want hoe meer instellingen meedoen en hoe beter zij samenwerken, hoe groter het draagvlak voor edubadges. Dit maakt stapel- en uitwisselbaarheid van badges mogelijk. En daarmee worden de digitale certificaten waardevoller natuurlijk. Ook voor bijvoorbeeld werkgevers.

We zien de inktvlek al groeien: ons doel was om dit jaar 20 instellingen aan te sluiten op edubadges, maar dat aantal gaan we waarschijnlijk al voor de zomervakantie halen. Daarnaast zien we internationaal belangstelling voor edubadges: we zijn een voorloper en buitenlandse instellingen willen graag van ons weten hoe we het platform ingericht hebben

Samen met instellingen kijken naar de toekomst

Voor mij als productmanager is het heel fijn om te werken aan een dienst die zo goed ontvangen wordt. Maar we kijken natuurlijk niet alleen naar wat er nu gebeurt. We kijken ook vooruit. Dat doen we nadrukkelijk samen met de instellingen. We volgen de ontwikkelingen op het gebied van microcredentialing en onderzoeken samen de mogelijkheden die digitale (deel)certificaten kunnen bieden. Hier hoort experimenteren, kennis uitwisselen en flexibel zijn in de ontwikkeling bij.  Daarom zitten we regelmatig om de tafel met de gebruikersgroep, om de roadmap voor edubadges te bepalen. In de gebruikersgroep zitten medewerkers van instellingen die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van edubadges in hun instelling.

Wat staat daar zoal op voor de komende tijd? Belangrijk is in elk geval dat we edubadges technisch doorontwikkelen, zodat het een nog krachtiger platform wordt waar het hele onderwijs gebruik van kan maken. We gaan bijvoorbeeld zorgen dat instellingen met 1 druk op de knop grote aantallen edubadges kunnen uitreiken, momenteel moet de student de badge eerst aanvragen. Een andere ontwikkeling is dat instellingen badges kunnen uitreiken aan studenten van andere instellingen, bijvoorbeeld door instellingsoverstijgende samenwerkingen.

Verder zien we dat edubadges nu vooral ingezet wordt voor informeel onderwijs, denk aan docentprofessionalisering en 21st century skills. Dat is een mooi begin natuurlijk, maar we gaan nu kijken hoe we het gebruik voor formeel onderwijs kunnen vergroten. De eerste stappen worden al gezet, zowel binnen enkele individuele instellingen als ook door de zone Flexibilisering van het versnellingsplan die een pilot microcredentials start. Het doel van deze pilot is onder andere om met elkaar te komen tot een stelsel waarbinnen microcredentials een (h)erkenbare waarde hebben.

Privacy van studenten en authenticatie goed geregeld

Waarom ik vooral trots ben om voor edubadges te mogen werken, is het feit dat we bij SURF goed letten op privacy en security. In een wereld waar er data in overvloed zijn, gaan wij hier heel bewust mee om. We richten het edubadges-platform bij instellingen volledig AVG-compliant in, om de privacy van studenten optimaal te waarborgen. Om dit te bereiken zijn verschillende medewerkers van de instellingen betrokken, bijvoorbeeld juristen en privacy officers. Daarnaast moeten we zorgen dat de authenticatie voor edubadges goed ingeregeld is: zo kun je er altijd zeker van zijn dat een badge behaald is door degene die zégt dat-ie de badge behaald heeft.

Zelf geïnteresseerd in edubadges?

Zie je zelf ook toekomst in edubadges om daarmee digitale certificaten uit te reiken aan je studenten? Neem dan contact met me op via sanne.tonkens@surf.nl. We gaan graag met je in gesprek! Neem ook een kijkje in de catalogus die we hebben ontwikkeld, met daarin alle edubadges die momenteel al uitgereikt worden aan studenten.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 2 reacties

Reactie van Janina van Hees

Wat goed dat jullie een overzicht gemaakt hebben van de badge classes die op dit moment al uitgegeven worden! Dat helpt om inzicht te krijgen hoe de verschillende instellingen hiermee omgaan.

Als antwoord op door Janina van Hees

Reactie van Sanne Tonkens

Hoi Janina,

Ja, de catalogus is nog in beta versie en in ontwikkeling maar we ontvangen er nu al veel positieve reacties over. Maakt een edubadge toch iets tastbaarder. Dankjewel voor je enthousiaste bericht!

Gerelateerde artikelen