Communitydag toont urgentie van samenwerken aan digitaal toetsen

Digitaal toetsen leeft volop in het mbo, hbo en wo - én er is groot enthousiasme om kennis en krachten te bundelen. Dit maakte de Npuls- Communitydag ‘Verkenning Pilothub Digitaal Toetsen en Beoordelen’ duidelijk. Mbo-, hbo-, en wo-professionals kwamen op 17 april samen om te reflecteren op de voor de pilothub geprioriteerde 5 thema’s. Er was veel enthousiasme en herkenning. Bij mbo, hbo en wo, leven vergelijkbare en urgente vraagstukken, zo kun je lezen in het verslag van de Communitydag. 

Het thema toetsen heeft nog geen plek binnen Npuls, ook al staat het bij veel instellingen hoog op de agenda. Daarom verkent Npuls of dit een onderwerp is om op te nemen binnen het Groeifonds. De afgelopen maanden inventariseerden SURF en Fundatis samen met een Kernteam welke behoeften er in het onderwijsveld zijn en hoe urgent die zijn. Het Kernteam heeft 5 thema’s geprioriteerd en wilde op de Communitydag horen wat onderwijsprofessionals van die thema’s vinden. De thema’s zijn:

  • Digitaal examineren en tentamineren
  • Toetsen en leren
  • Toetsen vanuit visie
  • Grip op het toetslandschap
  • Community & kennisdeling

Tijdens de Communitydag gingen de deelnemers in workshops in gesprek over de eerste drie thema’s. Ze benoemden hun behoeften, wensen en ideeën.

Digitaal toetsen met instellingsbeheerde devices of met BYODs
De vraag naar digitaal toetsen is sterk gegroeid en overstijgt de capaciteit. Velen zoeken handvatten om dit probleem aan te pakken. Er zijn twee stromingen: toetsen met instellingsbeheerde devices of met BYODs. Deelnemers hebben behoefte aan inzicht in de voor- en nadelen; en aan stappenplannen hoe je het implementeert. Bij toetsen met BYOD spelen ook ethische vraagstukken. Verder is er een wens om samen op te trekken in de gesprekken met commerciële Edtech-leveranciers.

Digitale ondersteuning van ontwikkelingsgericht toetsen
Tegelijkertijd willen veel onderwijsinstellingen aan de slag met ‘ontwikkelingsgericht toetsen’. Dit brengt nieuwe behoeftes met zich mee, zoals monitoring, feedback geven, en coaching. Men is op zoek naar digitale tools, zoals dashboards en e-portfolio’s, om dit te ondersteunen. Ook moet er bij docenten en studenten gewerkt worden aan draagvlak voor de nieuwe manieren van toetsen. Hoe doe je dat, en hoe houd je het voor docenten werkbaar met al die verschillende applicaties?
 
Verslag van de Communitydag
De deelnemers zijn enthousiast over het idee van een Pilothub´Digitaal Toetsen en Beoordelen´. Ze willen graag samenwerken, en kennis en ervaringen delen, zo was te horen tijdens de Communitydag. In het verslag van de Communitydag lees je meer over de wensen, behoeften en ideeën die mbo, -, hbo, en wo-onderwijsprofessionals hebben voor de eerste drie thema’s.

Heb je vragen over het verslag? Neem dan contact op met: annette.peet@surf.nl. Of laat hieronder een reactie achter

Paneldiscussie
Aflsluitende paneldiscussie met Nelleke Lafeber, Sharon Klinkenberg en Kelly Beekman

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties