De virtuele toetswerkplek - een inventarisatie onder instellingen

Eerder dit jaar riep ik instellingen op om mee te denken hoe digitaal toetsen er uit zou moeten zien. Vanuit SURF hebben we gevraagd om na te denken over wat de minimale eisen zijn die aan de virtuele toetswerkplek gesteld worden, en hebben we instellingen bij elkaar gebracht om hier over van gedachten te wisselen. Dit heeft geleid tot een mooi document, waarin we het minimal viable product beschrijven: een mijlpaal!

We hebben meerdere (digitale) bijeenkomsten georganiseerd waar deelnemers hun input konden leveren. Dat hebben uiteindelijk 23 instellingen uit het mbo, hbo, wo en umc gedaan.

Doel van de interactieve bijeenkomsten was om de grote gemene deler te achterhalen. Deze inventarisatie onder instellingen heeft geleid tot een beschrijving van de virtuele toetswerkplek in een document. De inhoud bevat het minimal viable product: het MVP. Dit zijn de eisen waaraan een virtuele toetswerkplek minimaal moet voldoen. Daarnaast is er een architectuurplaat opgesteld en zijn er aanbevelingen te vinden tot vervolgstappen.

Een daarvan is een marktverkenning. Nu we met instellingen hebben vast gesteld waar we gezamenlijk mee zouden kunnen werken, gaan we onderzoeken of er marktpartijen zijn die dit ook kunnen leveren.

Een beschrijving van het MVP is hier te vinden.

Wil je meer weten en/of aangehaakt blijven?

Neem dan contact op met mij.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties