Onderzoek naar hergebruik van leermaterialen

Open leermaterialen (Open Educational Resources) zijn digitale leermaterialen die vrij beschikbaar zijn op het internet en die een gebruiker onder bepaalde voorwaarden mag aanpassen, hergebruiken en verspreiden. Hergebruik van open leermaterialen leidt potentieel tot meer efficiëntie (tijdwinst) en tot een hogere kwaliteit van onderwijs omdat de kwaliteit van open leermaterialen door een (vak)community van gebruikers wordt geborgd.

Er is weinig bekend over de mate waarin open leermaterialen worden hergebruikt en over hoe dat hergebruik dan plaatsvindt. Dit heeft onder meer tot gevolg dat niet duidelijk is hoe effectieve ondersteuning bij hergebruik kan plaatsvinden en welk type leermaterialen het meest hergebruikt wordt, zodat daar voorrang aan kan worden gegeven bij ontwikkelen van open leermaterialen. Om meer inzicht te krijgen in in welke mate en op welke wijze hergebruik van open leermaterialen plaatsvindt is door Robert Schuwer (lector Open Educational Resources Fontys Hogescholen) en Marjon Baas (ICT&O Adviseur hogeschool Saxion en PhD student bij Universiteit Leiden) een survey opgesteld. We vragen docenten in het hoger onderwijs (hbo en wo) die gebruik maken van digitale leermaterialen 10-15 minuten van hun tijd om deze survey in te vullen.

De resultaten zullen gebruikt worden als input voor activiteiten binnen de zone “Naar (open) digitale leermaterialen” in het landelijke Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. In die zone wordt gewerkt aan realisatie van een ambitie waarbij docenten en studenten in staat zijn zo efficiënt mogelijk een voor hen optimale mix van open en gesloten leermaterialen te kunnen samenstellen en gebruiken. De resultaten komen in het najaar in rapportvorm beschikbaar.

De survey staat open tot 20 juli en is te vinden op https://saxion.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_2hEtehIKVMPHYfr. We hopen op een hoge response!

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties