Online bijeenkomst Toegankelijk Toetsen en Examineren | HO en MBO - 1 oktober 2020

Onderwijsinstellingen hebben volgens de WGBh/cz een verplichting tot het treffen van geschikte en noodzakelijke voorzieningen en aanpassingen, ook rondom toetsing en examinering. Tijdens de bijeenkomst delen gastsprekers en netwerkleden  ervaringen, tips, tricks en voorbeelden uit de eigen praktijk.

Op grond van de WGBh/cz hebben deze studenten recht op geschikte en noodzakelijke aanpassingen. Maar wat zijn de mogelijkheden om toegankelijke toetsen en examens te bieden? Welke ruimte is er binnen de regels? Welke medewerkers kunnen een bijdrage leveren aan Toegankelijk toetsen en op welke manier? 

Landelijk netwerk Toegankelijk Toetsen en examineren | HO en MBO

Om onderwijsinstellingen verder te helpen met vragen over flexibele toetsing en examinering is ECIO een landelijk Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren | HO en MBO gestart. Onderwijsprofessionals kunnen op elk moment aansluiten. 

ECIO krijgt veel vragen over dit thema, zoals:

  • Welke mogelijkheden zijn er voor flexibel en op maat toetsen?
  • Waar en hoe kan digitalisering hierbij een rol spelen?
  • Wat is de rol van de examencommissie hierin?
  • Hoe kunnen we borgen dat deze oplossingen legitiem zijn (en de borging van het eindniveau dus niet aantasten)?
  • Wat zegt de wet- en regelgeving over dit thema? En hoe kijken de Onderwijsinspectie en de NVAO hiernaar?
  • Welke mogelijkheden zijn er voor professionalisering op dit gebied?
  • Wat zijn goede voorbeelden van toegankelijk toetsen?
  • Wat zijn succesfactoren bij het realiseren van toegankelijk toetsen? En wat de risico’s?

Aan deze vragen besteden we aandacht binnen het landelijke netwerk.

Doelgroep netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren

Ben je lid van de examencommissie, examinator, toetsmaker, beleidsmedewerker of ben je als functionaris betrokken bij toetsbeleid, -organisatie, -ontwikkeling en -aanpassing? Neem dan ook deel.

Kosten

Kosten voor deelname bedraagt 50 euro per bijeenkomst. 

Meld je hier aan.

Meer informatie vind je op de website van ECIO.

man achter laptop die een online meeting volgt
man achter laptop die een online meeting volgt

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties