PERSONALISED TIMES #1

Editie # 1 //  3 april 2017

Personalised Times van SURF

Studiereis Boston van start

Zondagochtend vroeg verzamelden de deelnemers aan de studiereis van SURF over onderwijs op maat zich op Schiphol. Het zijn bestuurders van klassieke en technische universiteiten, grote en kleine hogescholen, directeuren van OCW, VSNU en SURF en vertegenwoordigers van de WTR. De reis, met als thema Personalised Learning, gaat naar Boston. In het vliegtuig is er volop keuzevrijheid: films, muziek en games bieden voor elk wat wils, maar ook de krant wordt gelezen, op telefoon, tablet of van papier, er wordt gewerkt, geslapen, gelezen en gediscussieerd over onderwijs op maat. Voor het reisgezelschap, dat voor het eerst in een vliegtuig stapte toen er nog maar een paar kleine schermpjes met standaardaanbod waren, is die keuzevrijheid al normaal, maar voor de nieuwe generatie studenten helemaal. Wat gaat het consumentengedrag van de nieuwe generatie betekenen voor het onderwijs? lees meer (pdf)

Meer structuur en binding

Anja Oskamp trapt voor het diner af met een presentatie over de Open Universiteit. De OU had, tot vijf jaar geleden, misschien wel het meest flexibele onderwijsmodel ter wereld: alle studenten ouder dan 18 jaar konden, ook zonder startkwalificatie, altijd, op elk moment studeren wat ze wilden, in het tempo dat bij ze pasten. lees meer (pdf)

Post initieel onderwijs

Hans Nederlof vertelt over de drie aspecten waarop Fontys flexibiliseert: de brede bachelors met uitstroomprofielen die veel flexibeler zijn dan de strak gedefinieerde CROHO-opleidingen, de associate degrees, die tegemoetkomen aan de wens van studenten om aan een voor hen overzichtelijke opleiding van twee jaar te beginnen, en het deeltijdonderwijs. lees meer (pdf)

Discussie

De twee presentaties geven stof tot nadenken. In een levendige discussie komen tal van vragen op. Want wat is eigenlijk gepersonaliseerd onderwijs? In de discussies lijkt het vooral te gaan om heel goed zicht op wat een student nodig heeft, en aandacht voor individuele talenten en behoeften van studenten. Gaat flexibilisering alleen over de mogelijkheid voor studenten om een eigen opleiding bij elkaar te sprokkelen, of is het meer dan dat? lees meer (pdf)

De reis in vogelvlucht

Op maandag 3 april 2017 spreken we met Perry Hewitt van Ithaka over hoe je de verandering die nodig is om onderwijs te personaliseren in gang zet. We bezoeken de Harvard Extension School waar we praten over betekenisvolle interactie met online studenten. In het Office of Digital Learning van MIT praten we over hoe online onderwijs het campusonderwijs kan beïnvloeden en leren we meer over onderzoek naar effectief online onderwijs. Op dinsdag 4 april spreken we met College for America van Southern New Hampshire University over hun gepersonaliseerd onderwijsprogramma voor levenlanglerenden. ‘s Middags discussiëren we met Blackboard, IBM, Desire2Learn en Canvas over de digitale leeromgeving die nodig is om onderwijs op maat aan te kunnen bieden. Op woensdag 5 april vertelt EdX hoe ze data van studenten gebruiken om hun cursussen te verbeteren, spreken we met University of Maryland over hun volwassenonderwijs en horen we op de campus van het Olin College meer over hun vernieuwende onderwijsconcept. Op donderdag 6 april gaan we in gesprek met EdTech start ups in de start up accelerator LearnLaunch, en sluiten we de reis af bij Boston University, waar ze aandacht besteden aan de veranderende rol van de docent. lees meer (pdf)

Meer Lezen

• Whitepaper Onderwijs op maat anno 2016 met tool onderwijs op maat van SURF

• Artikel van Michael Feldstein en Phil Hill in Educause Review: Personalized Learning: What It Really Is and Why It Really Matters

• Lessons Learned van Ithaka S+R’s Case Studies: Institutional Transformation for Student Success

• Essay van Philip Dochy: High impact learning anno 2022: model voor de toekomst Over aanpak en sturing

• Artikel van Daniel Seaton, Glenn Lopez, Dustin Tingley en Isaac Chuang in Educause Review: Harvard and MIT Turn MOOC Data into Knowledge

• Jan Anthonie Bruijn en Sicco de Knecht in NRC: Universiteit moet gids in digitaal oerwoud zijn

• Peter Vermaas in NRC: Zonder leraren en roosters leren programmeren

De Peronalised Times ontvangen?

Meld je aan via onderwijsopmaat@surfnet.nl

Eerdere edities lezen?

personalised times #0 // 22 feb (pdf)

* update* // alle edities gebundeld lezen?
personalised times totaal 2017

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties