Sluit ook aan bij het netwerk Digitale toegankelijkheid in het ho/mbo

Onderwijsinstellingen hebben vanwege het coronavirus snel moeten omschakelen naar digitaal onderwijs. Een uitdaging dat resulteerde in mooie initiatieven. Maar ook zijn obstakels ervaren. Om de krachten te bundelen en samen op te trekken voor het realiseren van duurzame oplossingen heeft ECIO in november 2020 het Netwerk digitale toegankelijkheid ho en mbo opgezet. 

Het netwerk is bedoeld voor: het uitwisselen van ervaringen, kennis delen met elkaar (brengen en halen) en kennis opdoen via experts, good practices in kaart brengen en overdraagbaar maken en het signaleren van knelpunten.

Aandachtsgebieden landelijk netwerk Digitale toegankelijkheid ho/mbo

  • Visieontwikkeling
  • Beleid: implementeren en borgen
  • Verandermanagement: creëren van draagvlak
  • ICT
  • Leveranciers
  • WCAG
  • Studenten betrekken
  • Rol Marketing en Communicatieafdelingen
  • Ondertiteling via AVA: ervaringen van studenten
  • Ophalen en delen van good practices

Doelgroep landelijk netwerk Digitale toegankelijkheid ho/mbo

Het landelijk netwerk is voor professionals in het hoger onderwijs en het mbo die op enigerlei wijze betrokken zijn bij digitale toegankelijkheid. Dat kan zijn vanuit de ICT-hoek, de onderwijskant of de marketingcommunicatiekant.

Deelname aan het netwerk Digitale toegankelijkheid ho/mbo

Deelname aan het  netwerk is gratis.  Leden van het netwerk komen drie keer per jaar bijeen. Meer informatie en de mogelijkheid tot registratie vind je op de website van ECIO.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties