‘Studenten vinden het fijn toetsen te maken op hun eigen laptop’

Digitaal Toetsen met studentenlaptops: praktijklessen van Fontys

Hoe zorg je ervoor dat Digitaal Toetsen via studentenlaptops, ook wel BYOD genoemd, goed verloopt? Fontys koos na corona voor toetsen met BYOD en toetst nu met Testvision en Ans Exam. Om fraude te voorkomen, gebruikt Fontys de blokkeersoftware Secure Browser van Schoolyear. Karin Vennix, Christien Faessen en Esther Hendriks van Fontys Hogeschool vertellen wat zij leerden in vier jaar BYOD-toetsen.

Tekst: Anneke de Maat

Vlak voor corona startte Fontys met het project Digitale KennisToetsing en met het Fontys-breed implementeren van Testvision. ‘We wilden toetsen op papier en met kleine applicaties uitfaseren en digitaal toetsen professionaliseren’, vertelt procesmanager Karin Vennix van de centrale dienst Onderwijs en Onderzoek. ‘Tijdens corona toetsten we via studentenlaptops bij studenten thuis met Online Proctoring. Na corona besloot de stuurgroep door te gaan met toetsen via BYOD maar dan in leslokalen op Fontys en met fraudepreventie via Schoolyear en surveillanten.’

Eigen, vertrouwde laptop
‘De studenten waren inmiddels aan toetsen via BYOD gewend en we hadden niet genoeg desktops op de campus’, lichten informatiemanager/functioneel beheerder Christien Faessen en functioneel beheerder Esther Hendriks toe. Zij verzorgen het digitale toetsen voor het Fontys-Instituut Economie en Communicatie. Sinds 2020 hebben ze een schat aan praktijkervaring met toetsen via BYOD opgedaan. Dit verloopt goed, zeggen ze, als je maar zorgt voor goede technische ondersteuning. ‘In het prille begin hadden we huilende studenten, maar nu zijn studenten blij met BYOD-toetsen. Ze vinden het fijn de toets te maken op hun eigen, vertrouwde laptop.’

Christien, Karin en Esther
Christien, Karin en Esther

Plan B bij storingen
Fontys heeft als beleid dat studenten zelf moeten zorgen voor een geschikte laptop, zegt Karin. ‘Studenten die dit niet kunnen betalen, zoeken hulp bij de studieloopbaanbegeleiders. Verder is het aan de instituten om te bepalen of er een vangnet nodig is of alternatieven geboden moeten worden voor als er tijdens toetsen problemen met studentenlaptops zijn. Elk instituut kan dat op eigen wijze vormgeven. Sommige instituten hebben leenlaptops, andere een leslokaal met desktops.’

Oefentoets voor eerstejaars
Het advies aan alle instituten is om alle eerstejaarsstudenten - en andere nieuwe studenten - een oefentoets aan te bieden. Ze kunnen dan testen of hun laptop geschikt is en kennismaken met Testvision en Schoolyear. Maar een oefentoets is geen garantie, weten Christien en Esther. ‘Bij de opstart van echte examens, zijn er bij 3 procent van de studentenlaptops toch nog problemen. Daarom krijgen studenten vooraf twintig minuten de tijd om Testvision en Schoolyear op te starten. De toetstijd begint pas te lopen als ze echt op de toets zijn ingelogd. Dat geeft rust.’

Hulp bij problemen tijdens de toets
Als je laptop bij het opstarten of tijdens de toets toch hapert, verleent de lokaalsurveillant eerste hulp. Als de surveillant er niet uitkomt, belt die een speciaal opgeleide surveillant die op het Testvision-dashboard kan zien wat er misgaat. Als deze er ook niet uitkomt, komt een functioneel beheerder naar het lokaal. Meestal kunnen Christien en Esther het probleem snel oplossen, zeggen ze. ‘En lukt het niet snel, dan brengen we de student naar een lokaal waar ze de toets op een desktop kunnen maken. Zo storen we andere studenten niet. Studenten voor wie we het probleem niet direct kunnen oplossen, krijgen een briefje waarmee ze later naar functioneel beheer kunnen komen. Wij ondersteunen dan in het zoeken naar een structurele oplossing, zodat ze niet bij een volgende toets weer in de problemen komen.’

Testvision gebruiken op een BYOD geeft heel weinig problemen, vervolgen Esther en Christien. ‘Met Schoolyear zijn er vaker issues. Een virusscanner op de laptop kan al problemen geven. Studenten met een laptop van hun werkgever, mogen meestal geen software op die laptop installeren. We laten studenten zelf een oplossing zoeken, maar regelen wel bij voorbaat al een desktop in het pc-lokaal.’

Handleidingen en storingsprotocol
Om het toetsen met BYOD in leslokalen goed te laten verlopen, dachten Esther en Christien vooraf veel uit. Ze tekenden uit waar de surveillant moest staan (achter in de klas) en hoe de studenten moeten zitten (direct achter elkaar). Voor de surveillanten maakten ze superkleine handleidingen ‘Hoe te helpen met opstarten’ en ‘Hoe te helpen bij storingen’. Ook stelden ze een storingsprotocol op. ‘Ons instituut is groot. Per periode nemen we wel 7.000 individuele digitale toetsen af, soms verspreid over vier etages. We deden vooraf wifi-testen en zorgden dat er overal genoeg stroompunten zijn. Stroom bleek geen probleem. Soms willen studenten hun mobiel als hotspot gebruiken. Dat staan we niet meer toe, want dat kan tot wifi-storingen bij andere studenten leiden.’

Experiment met Secure Apps
Op dit moment implementeert Fontys de toetsapplicatie Ans Exam. Deze is aangeschaft vanwege de specifieke toetsbehoeften van de bètavakken, licht Karin toe. ‘Je kunt er bijvoorbeeld programmeertalen in toetsen. En voor de economieopleidingen is het handig omdat je er balansen, tabellen en rekenformules in kunt maken.’

Sommige Fontys-instituten, vooral de meer technische, willen dat studenten tijdens het toetsen aanvullende software kunnen gebruiken zoals Matlab en Excel. Daarom gaat Fontys komend studiejaar een experiment doen met Secure Apps van Schoolyear. Deze software maakt het mogelijk om aanvullende applicaties te gebruiken tijdens het digitale toetsen.’

Kwaliteit toetsen verbeterd
Het project Digitale KennisToetsing is onlangs afgerond. Karin, Esther en Christien vinden dat het veel heeft opgeleverd. ‘De kwaliteit van het toetsen is verbeterd. We zien docenten creatiever worden in het maken van toetsvragen. Ze kunnen ook elkaars toetsvragen uit de itembank gebruiken. En steeds meer docenten gebruiken de analysemogelijkheden waarmee ze toetsen kunnen verbeteren. Het is bovendien veiliger dat de toetsvragen nu in de itemsbank zitten en niet meer op papier rondslingeren. De wat minder digitaal vaardige docenten mopperen nog wel eens…, maar alle docenten zijn blij dat nakijken nu veel sneller gaat. Ook toetsen inzien gaat makkelijker en we verspillen geen papier meer. Vroeger moesten we door no-show veel geprinte tentamens weggooien.’

Verder professionaliseren
Karin, Christien en Esther willen samen met collega’s van de andere Fontys-instituten het toetsen nog verder professionaliseren. Betere data-uitwisseling, archiveren en verwijderen van tentamendata en docenten trainen in analyses over langere periodes zijn een aantal onderwerpen die nog op de planning staan.

 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties