SURFcumulus digitaal toetsen: inventarisatiesessie

SURF ontwikkelde een proof of concept voor digitaal toetsten via SURFcumulus. Dienstontwikkeling doen we vanuit SURF samen met instellingen. Wat zijn de eisen en wensen van een eerste versie, en wie wil er meepraten en meewerken? In deze sessie kijken we hier samen verder naar.

Interesse in deelname? Opgeven en meer weten doe je hier.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties