Toetsen op afstand: werkgroep pakt landelijke vraagstukken aan

Het afgelopen jaar heeft duidelijk gemaakt dat er veel vraagstukken zijn rondom Toetsen op afstand. Denk aan online proctoring, organisatie van toetsen en het werken aan alternatieven voor reguliere toetsen. Reden voor het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT (VSNU, VH, SURF)  om de Werkgroep Toetsen op Afstand in het leven te roepen. Sinds afgelopen najaar ben ik samen met Annette Peet (SURF) en Marjoleine Dobbelaer (HAN) de werkgroep gestart. In deze werkgroep werken we nauw samen met de SIG Digitaal toetsen en het landelijke netwerk Toetsbekwaamheid. Een van de onderwerpen waar we meteen in zijn gedoken is Online proctoring.

Op de SURF onderwijsdagen in december bespraken we met Wiebe Plenter (hoofd inkoop, Universiteit Leiden) vanuit verschillende perspectieven de uitdagingen en toekomst- mogelijkheden van online proctoring. Er is een groot aantal stakeholders binnen de instellingen betrokken bij het vaagstuk van Online proctoring: van studenten tot examencommissies, van inkoop tot ict-functionarissen, van privacy- en securityexperts tot docenten en opleidingsmanagers, en ga zo maar door.  Het is belangrijk deze verschillende perspectieven mee te nemen in de afwegingen hoe Online Proctoring in te zetten. Wiebe benadrukt het belang om via SURF samen op te trekken richting leveranciers. Hij pleit ervoor om hierbij nadrukkelijk de verbinding te leggen met inhoudelijke experts, zoals de Special Interest Group Digitaal toetsen.  

Op de Onderwijsdagen hebben we een mooie aftrap kunnen maken, maar het was door de beperkte tijd niet mogelijk om ver de diepte in te duiken. Vandaar dat we aansluitend, in samenwerking met de SURF special interest group Digitaal toetsen, in de week daaropvolgend een webinar over de toekomst van online proctoring hebben georganiseerd. Daar gingen we in op de verschillende scenarios waarin online proctoring in de toekomst ingezet zou kunnen worden. Het volledige webinar kun je hieronder bekijken. Met als tip de afspeel snelheid te verhogen, zodat je niet werkelijk een uur hoeft te besteden.

Voor onze bijdrage aan het NRO symposium in januari hebben we niet alleen een essay geschreven over plaats en tijd onafhankelijk toetsen, maar hebben we ook een korte video gemaakt die de dilemmas op dit gebied goed weergeven. Wat is er nodig om werkelijk plaats en tijd onafhankelijk te toetsen, en welke uitdagingen liggen daar nog.

Kortom, we hebben niet stil gezeten. Maar er is nog veel te doen. Wat boven op onze agenda staat is het maken van een waardenkader omtrent online proctoring. Maar ook het opstellen van een visie over de toekomst van toetsing in het hoger onderwijs. Wil je op de hoogte blijven, stuur dan een mail naar Annette Peet, dan zetten we je op onze mailing lijst. Ook kun je volger worden van deze community; je krijgt dan automatisch updates als we een nieuw artikel posten. Bekijk hier ondertussen de tijdlijn van onze Roadmap.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties