Verslag Symposium: Fraude preventie bij digitaal toetsen

Op woensdag 18 maart organiseerde de focusgroep digitaal toetsen van de Universiteit van Amsterdam het symposium: Fraude preventie bij digitaal toetsen. Deze middag stond in het teken van de problematiek rond het toekennen van punten aan digitaal oefenmatiaal. De centrale vraag was daarbij welk beloningsmechanisme ingezet kan worden om studenten optimaal te motiveren en geen fraude in de hand te werken.

Bekijk hier de video

Tijdens de presentatie van Sharon Klinkenberg is het onderscheid tussen summatief en formatief toetsen uiteengezet. Daarbij werd duidelijk dat door de keuze van beoordeling van het oefenmateriaal en de terugkoppeling die soms plaats vindt op basis van deeltoetsen, het verschil tussen summatief en formatief toetsen vaak wat grijs is. Tevens is aan de orde gekomen dat studenten structureel digitaal oefenmateriaal verzamelen en online beschikbaar maken. Ten slotte bleek overduidelijk dat we in het hoger onderwijs punten toekennen om de studenten te motiveren.

Stephan Reamakers ageerde in zijn presentatie tegen de toenemende mate van controle op de leerprestatie, het mijden van risico's daarbij en concludeerde dat dit juist demotiverend werkt. Zijn voorstel: "Denk in langere ontwikkelingsperioden waarin stof niet wordt afgesloten maar telkens terug komt. Daarbij is iets één keer aantonen niet genoeg en zul je in vervolgtrajecten ook regelmatig moet laten zien dat je dingen beheerst."

Tot slot benadrukte Peter Starreveld (powerpoint) vanuit zijn rol als voorzitter van de examencommissie van de afdeling Psychologie van de UvA de lastigheid van het motiveren van studenten door middel van digitaal toetsen. Eén belangrijk punt kwam daarbij duidelijk naar voren: de regels die je kiest moeten het potentiële slagen van studenten niet in de weg staan. Als je oefenopgaven een voorwaarde maakt voor deelname aan het tentamen dan kan het zijn dat je studenten dwarsboomt die de oefeningen niet willen maken omdat ze de kennis al in huis hebben.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties