Wil je klinisch redeneren toetsen? Stop dan met zoeken naar het juiste antwoord!

In de fysiotherapiepraktijk is klinisch redeneren noodzakelijk om gezondheidsproblemen te begrijpen en op te lossen. Het toetsen van klinisch redeneren is echter een uitdaging, omdat er in de praktijk meestal geen pasklare oplossing is. In het project O-SCT van de HAN opleiding fysiotherapie experimenteren we met de online Script Concordance Test (O-SCT) die rekening houdt met verschillen in opvatting over de beste diagnose of de beste behandeling.

Studenten worden opgeleid om hun klinisch redeneren zoveel mogelijk te baseren op wetenschappelijk bewijs. Maar in de praktijk blijkt dat bewijs niet altijd voorhanden, de situatie niet altijd geschikt, of strookt het bewijs niet met de ervaringen van de fysiotherapeut of de wensen van de patiënt. Studenten worden geconfronteerd met verschillen in opvatting tussen fysiotherapeuten over wat de beste oplossing is en dat roept frustratie op. De reactie van de student: “Dat heb ik op de opleiding nooit gehad”, wordt veel gehoord door praktijkbegeleiders. En de reactie van de praktijkbegeleider: “Wat hebben jullie eigenlijk wel gehad?”, is ook herkenbaar. Opleiders wijzen met het vingertje naar de praktijkbegeleiders en omgekeerd, een probleem van alle tijden.

Verschillen in opvatting
De variatie in opvattingen tussen professionals maakt het toetsen van klinisch redeneren in de onderwijspraktijk een lastige opgave, want wanneer heeft de student de juiste keuze voor een diagnose of behandeling? Het ligt voor de hand dat het streven naar consensus een onbegonnen zaak is. Docenten branden zich daarom liever niet aan een toets met gesloten vragen waarbij één antwoord het juiste is. Ze nemen hun toevlucht liever tot bijvoorbeeld een casustoets of een performancetoets die meer vrijheid bieden in antwoordmogelijkheden, maar ook moeilijk te standaardiseren zijn. De Script Concordance Test is een toets met gesloten vragen, waarbij verschillen in opvatting toegelaten worden, mits deze verschillen overeenkomen met de verschillen tussen een panel van experts. Deze video-instructie geeft daarover meer informatie.

Experts
Met ondersteuning van SURFnet ontwikkel ik samen met mijn collega’s van de HAN en Saxion een online Script Concordance Test waarbij studenten direct na afloop kunnen zien in hoeverre hun antwoord overeenkomt met een panel van experts. De online toets maakt het ook mogelijk gebruik te maken van authentiek audiovisueel materiaal om gezondheidsproblemen te illustreren, zoals die voorkomen in de praktijk. Het is overigens een uitdaging om deze materialen te verzamelen. Waar we tegenaan lopen is dat fysiotherapeuten het in de praktijk lastig vinden om ‘in hun keuken te laten kijken’ en patiënten zichzelf niet graag ‘bloot’ te geven.

Online Script Concordance Test
Online Script Concordance Test

Variatie
Als de toets klaar is, zetten we hem uit bij bachelorstudenten fysiotherapie van de HAN en van Saxion. Ook heb ik contact gezocht met de beroepsvereniging van fysiotherapeuten (KNGF) om 600 fysiotherapeuten in de eerstelijn uit te nodigen ook de test te maken. Ik hoop dat ik hiermee de variatie tussen studenten, tussen studenten en professionals en tussen professionals zichtbaar kan maken. Insteek is om deze variatie niet te beschouwen als ongewenst, maar te gebruiken om de discussie op gang te brengen tussen onderwijs en werkveld over gewenste en ongewenste verschillen in opvatting, met het oog op de kwaliteit van de zorg voor de patiënt. Hopelijk leren we elkaar dan beter begrijpen.

Innovatieregeling Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat
Dit project is een van de 9 projecten van de innovatieregeling Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat van SURFnet. In het kader van deze regeling experimenteren hogeronderwijsinstellingen tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2016 met het gebruik van digitaal toetsen voor het vormgeven van onderwijs op maat, waardoor de kwaliteit van het onderwijs verbetert en leerprocessen beter aansluiten bij de vraag van docenten en studenten.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties