Zelf een digitale casustoets met gamification maken, iedereen kan het!

Een laagdrempelig format voor docenten voor een formatieve casustoets met gamification, daaraan werken we binnen VUmc Academie met het project ‘Toetsing: makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker!’

Het maken van een digitale toets of andere vorm van e-learning kan een hoge drempel zijn. Zeker als je extra wensen hebt, zoals interactie, feedback op maat, gebruik van video- en beeldmateriaal, en makkelijk aanpasbaar. Laten ontwikkelen kan een dure aangelegenheid zijn, terwijl juist deze extra elementen het onderwijsproduct leuker maken en onderwijskundig gezien meer mogelijkheden biedt. Daarom werken we aan een format voor een formatieve casustoets met game-elementen die je als docent zelfstandig kunt gebruiken, zodat de student op een flexibele, interactieve, uitdagende en visuele manier casuïstiek kan oefenen en kan leren van feedback.

Illustratie van een tablet die voor onderwijs wordt gebruikt

Digitale casuïstiek

In de opleiding Radiodiagnostisch Laborant en andere zorgopleidingen van het VUmc vormt casuïstiek het fundament om de student te confronteren met problematiek uit de beroepssituatie. De mogelijkheden om een adaptieve toets met casuïstiek aan te bieden, waarbij het probleemoplossend redeneren centraal staat en feedback op maat mogelijk is, zijn in standaard toetsprogramma’s beperkt. Ook gebruik maken van beeld- en videomateriaal bij beeldinterpretatie is minimaal. Door het maken van casus scenario’s (‘branching’) met essentiële beslissingen (gebaseerd op de paper over Key Feature Problems van Farmer en Page) en door het gebruik van beeld- en videovragen kan beter worden ingezet op probleemoplossend redeneren.

Waarom gamification?

Gamification is niet zozeer het maken van een game, als wel het toevoegen van game-elementen aan het onderwijsproduct. Het idee is dat mensen meer leren wanneer ze het leuk vinden. Hoewel gamification geen nieuw begrip is en gebruikelijke onderwijselementen betreft (behalen van doelen, progressiemogelijkheden, problemen en situaties oplossen, belonen, samenwerken, ontdekkend leren en persoonlijke feedback) geeft het begrip de kracht van de combinatie van deze elementen aan. Op basis van het MDA Game Design Framework van Robin Hunicke, Marc LeBlanc en Robert Zubek, verwerken we diverse game-elementen in het ontwerp en willen we iedereen de mogelijkheid bieden om een casuïstiektoets in combinatie met gamification te maken.

Het format – Do It Yourself

Het digitale format maken we met de e-learning ontwikkeltool Articulate. Het format is geschikt voor iedereen die een interactieve toets wil maken, zonder teveel afhankelijk te zijn van technische ondersteuning. Het programma is gebaseerd op powerpoint en daardoor laagdrempelig.

Screenshot van Articulate
Screenshot van Articulate

Het format voor de casustoets zal de volgende elementen bevatten:

  • Een casuïstiekverhaal met progressiemogelijkheden. De student doorloopt diverse casuïstiekvragen en afhankelijk van de antwoorden en keuzen wordt het niveau aangepast.
  • Feedback op maat. Afhankelijk van het antwoord krijgt de student passende feedback.
  • Diverse spelelementen, zoals: feedback op maat, karakters, beloningen, krijgen van hints en een puntensysteem.
  • Veelvuldig gebruik van afbeeldingen en video, zoals hotspot-vragen.

Het project

Inmiddels hebben we de eerste stappen gezet met het ontwerp en een aantal casusvragen ontwikkeld met diverse elementen: feedback op maat, video vragen, krijgen van hints, puntentelling, kennisbank. De verwachting is om in het voorjaar een eerste pilot te doen onder studenten en daarbij de gebruiksvriendelijkheid van het format te testen onder docenten.

Schema van een aantal elementen van de casustoets: karakterkeuze, casuskeuze en een beeldinterpretatievraag
Een aantal elementen van de casustoets: karakterkeuze, casuskeuze en een beeldinterpretatievraag

Innovatieregeling Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat

Dit project is een van de 9 projecten van de innovatieregeling Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat van SURFnet. In het kader van deze regeling experimenteren hogeronderwijsinstellingen tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2016 met het gebruik van digitaal toetsen voor het vormgeven van onderwijs op maat, waardoor de kwaliteit van het onderwijs verbetert en leerprocessen beter aansluiten bij de vraag van docenten en studenten.

Over de auteurs

Anika Willemsen is onderwijskundig adviseur e-learning bij VUmc Academie en Amstel Academie.

Anika Willemsen

Ingrid van Baak is opleider Radiodiagnostisch Laborant en projectleider digitaal toetsen bij Vumc Amstel Academie.

Ingrid van Baak

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties