Call for proposals stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2019 staat open

De stimuleringsregeling Open en online onderwijs gaat weer van start. De minister van OCW stelt hierin financiering beschikbaar aan hogeronderwijsinstellingen. De regeling staat open voor experimenten met online onderwijs en voor initiatieven om open leermateriaal in te zetten. Je kunt je projectvoorstel tot 17 december 2018 indienen.

2 PIJLERS: ONLINE ONDERWIJS EN OPEN LEERMATERIALEN

De regeling kent 2 pijlers: Online onderwijs en Open leermaterialen. 

1. Pijler Online onderwijs: jaarthema Online begeleiden van studenten

Binnen deze pijler kan subsidie worden aangevraagd voor het herontwerpen van bestaand onderwijs, of het ontwikkelen van nieuwe online onderwijsvormen. Projectvoorstellen moeten aansluiten op het jaarthema Online begeleiden van studenten. Onderwijsinstellingen kunnen experimenteren met het inrichten van online begeleiding van studenten en onderzoeken wat in hun eigen context effectief is. 

2. Pijler Open leermaterialen

Binnen deze pijler kan subsidie worden aangevraagd voor het experimenteren met het delen en hergebruiken van bestaande en open leermaterialen binnen community’s van vakdocenten. De regeling stimuleert docenten om gezamenlijk over instellingsgrenzen heen kwalitatief hoogwaardige collecties van open leermaterialen op te bouwen en te (her)gebruiken. Door samenwerking kunnen zij de kwaliteit van de open leermaterialen verhogen en hun tijd efficiënter gebruiken.

SURF zorgt voor de begeleiding van de projecten en kennisdeling met het hele hogeronderwijsveld.

BELANGRIJKE DATA

  • 21 september 2018: SURFacademy-seminar Online begeleiden van studenten
  • 24 september 2018: voorlichtingsbijeenkomst stimuleringsregeling (beide pijlers) 
  • 1 oktober 2018: SURFacademy-seminar Samenwerken aan open leermateriaal binnen vakcommunity’s 
  • Workshops ter voorbereiding van je subsidieaanvraag:

VOORSTEL INDIENEN

Meer informatie over het indienen van een projectvoorstel, over de procedures en de beoordelingscriteria lees je in de informatieflyers over de stimuleringsregeling Open en online onderwijs:
 

Zie ook de webpagina over de stimuleringsregeling. Daar vind je onder andere projecten uit eerdere subsidierondes:
 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties