Werkgroep Bibliotheken Open & Online Onderwijs

Wat is de rol van de bibliotheek in open en online onderwijs? In 5 themagroepen vergroten we onze kennis.

Meisje loopt door bibliotheek

85 volgers

  • 70

85 volgers

  • 77