Learning Analytics

Learning analytics betreft het verzamelen, analyseren en interpreteren van data over studenten in het onderwijs. De verzamelde data kunnen worden ingezet ter verbetering van het onderwijs.

Docent kijkt naar grafieken op scherm

262 volgers

  • 247

262 volgers

  • 254