5 inzichten opgedaan bij de Innovative Learning Spaces Summit 2023

Dit jaar, 2023, nam ik deel aan de Innovative Learning Spaces Summit 2023 vanaf afstand. Met een groep van 10 andere deelnemers hebben we ons verzameld bij SURF en gezamenlijk de livestream uit Praag bekeken. Door je 2 dagen met experts uit den lande op te sluiten heb je de gelegenheid om en de conferentie te volgen en veel goede inhoudelijke gesprekken te voeren. Deze vorm van conferentie bezoek bespaarde ons de trip naar Praag.

Graag deel ik een aantal inzichten die ik tijdens deze summit heb opgedaan.

een aantal mensen zit voor 2 grote schermen waarop de presentatie en de spreker te zien is.
Het online conferentie bezoek @ SURF

Het inrichten van onderwijsruimtes begint bij een onderwijskundige visie.

Een valkuil bij het inrichten van onderwijsruimtes is om het gelijk over de techniek te hebben. Tijdens de conferentie is een aantal keer naar voren gekomen dat een beter vertrekpunt de onderwijskundige visie is. Vanuit die visie bepaal je de leeractiviteiten en dan weet je welke faciliteiten / tools je nodig hebt. Dat is de basis om goede onderwijsruimtes inrichten.

Dit kwam ook naar voren in de workshop van de Universiteit Utrecht die misschien binnenkort ook online beschikbaar komt.

Tijdens de Onderwijsdagen 2023 op 15 november zal ook een sessie over deze aanpak georganiseerd worden door de SIG Learning spaces.

Richt Active Learning Classrooms in.

Een aantal keer kwam voorbij dat Active Learning goed is voor leerresultaten. Maar welke onderwijsruimtes ondersteunen Active Learning goed?

Een onderwijsruimte in een klassieke bus-opstelling doet dit niet. Zeker wanneer je op 1 wand gaat projecteren creëer je een situatie waarbij het voor de docent erg verleidelijk wordt om voor de groep te gaan staan en alleen informatie te zenden. Zo’n wand met een projectiescherm noemen ze ook wel aandachtswand.

Bij het Mosaic Initiative hebben ze onderzocht welke elementen wenselijk zijn in een Active Learning Classroom, ALC. Dit is hun top 3 van hulpmiddelen die de studenten actief met de stof aan de slag laten gaan ondersteunen:

  1. Whiteboards. - Niet alleen voor docenten.
  2. Flexibel meubilair en genoeg ruimte om te bewegen.
  3. Schermen voor de groepen – en dus geen aandachtswand

In de uitgave Active learning spaces: lessons learned in de VS uit 2029 lees je meer over dit concept.

Alleen inrichten van ALC’s is niet voldoende

Tracy Birdwell van het Mosaic Initiative, Indiana University, heeft binnen haar instelling al vele ALC’s ingericht. Deze keer zoomde ze in haar presentatie in op hoe je ervoor zorgt dat docenten de onderwijsruimtes beter gaan gebruiken.

Ze begon met het advies dat het belangrijk is om een divers pallet aan Ondwerwijsruimtes aan te bieden zodat verschillende werkvormen worden ondersteund. Aandachtspunt daarbij is dat deze ruimtes eenvoudig flexibel te roosteren zijn.

Richt een heel programma in om onderwijsruimtes in te richten. Betrek daarbij actief docenten en beleidsmakers, is haar advies. Vertrek ook hier weer vanuit de onderwijsvisie en zoom in op de onderwijsactiviteiten. Organiseer sessies met de stakeholders in een ALC en doe dit met activerende werkvormen. Hierdoor gaan medewerkers ervaren hoe waardevol deze ruimtes en tools zijn.

Voordeel hierbij is dat je aan communityvorming over de instelling heen doet en dat ze kennismaking met de techniek.

Vraag niet aan 1 persoon wat hij wil. Maar ga met een groep in gesprek. Dan krijg je een gesprek en kun je doorvragen en een gemeenschappelijke visie ontwikkelen.

Pak de inrichting van je campus breed aan

Shannon Dowling, LEEDAP Principal, Learning Environments Strategy & Design bij Ayers Saint Gross vindt het belangrijk om alle stakeholders in te zetten bij het ontwerpen van learning spaces. Zie hiervoor ook de Stakeholder analyse van de SIG Learning spaces.

En ze gebruikt 4 theorieën / hulpmiddelen bij het inrichten van ruimtes:

  1. College Students’ Sense of Belonging
  2. Principes van Universal Design
  3. Learning Space Rating System
  4. AIA (American Institute of Architects) Framework for Design Excellence

Naast de langetermijnstrategieën, waarmee je culturele verandering realiseert, geeft ze veel tips die gelijk impact hebben.

Grafiek: Small Changes
Afbeelding: Shannon Dowling van Ayers Saint Gross

Deze quick wins geeft ze voor verschillende ruimtes en die deel ik hier ook graag met je.

Overzicht van 5 Quick Wins
Afbeelding: Shannon Dowling van Ayers Saint Gross
Overzicht van 5 Quick Wins
Afbeelding: Shannon Dowling van Ayers Saint Gross
Overzicht van 5 Quick Wins
Afbeelding: Shannon Dowling van Ayers Saint Gross
Overzicht van 5 Quick Wins
Afbeelding: Shannon Dowling van Ayers Saint Gross

In de toekomst zal face to face onderwijs afnemen. En wat zal toenemen?

Als laatste punt nog 2 zaken over toekomstige ontwikkelingen in het onderwijs.

In een van de presentaties kwam een scenario voor 2050 voorbij: De onderwijs verdeling is dan 20% on campus, 60 % online, 20% stages. Dus studenten zijn niet veel voor contactonderwijs op de campus. Hoe zou je dan je campus inrichten?

En tot slot nog een aantal trends binnen het onderwijs volgens onderzoek van de Paris school of business.

Overzicht met 5 trends
Afbeelding: David E. Kalisz, PhD, Dean of Expert Programs | Associate Professor Paris School of Business

Concluderend

Het was weer een leerzame en inspirerende editie van de Innovative Learning Spaces Summit. Dit jaar zeker óók omdat we niet zijn afgereisd naar Praag maar in Nederland elkaar hebben opgezocht.

Ga je volgend jaar mee naar Utrecht?

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties