Enhanced Learning in The New Digital Classroom - Webinar verslag

Docenten hebben tijdens de pandemie veel geleerd over online lesgeven en lesgeven in een hybride onderwijsruimtes. Nu studenten weer terugkomen naar de fysieke onderwijsruimtes zoeken docenten naar manieren om digitale middelen in te zetten om hun onderwijs te verbeteren.

 - Een verslag van SIG Learning spaces kernteam-lid Jet Bierman

Educause organiseerde in samenwerking met Center for Digital Education een webinar waarbij een vragenlijst over online leren werd toegelicht. Respondenten bestonden uit mensen die werkzaam zijn in higher education (N=135) en in K-12 schools (N=103). In dit verslag vat ik de belangrijkste resultaten voor het hoger onderwijs samen. Het hele onderzoeksrapport staat hier online.

Titelpagina
Voorzijde onderzoeksrapportage

Betere studentenervaring door online onderwijs

Hoewel de overgang naar online onderwijs een uitdaging was, hebben docenten ook ontdekt dat online lesgeven de studentenervaring kan verbeteren. In de opgestelde vragenlijst is gevraagd naar aspecten van online onderwijs die een positieve impact hebben gehad op studenten. De drie meest genoemde aspecten waren:

  1. Het biedt toegankelijker leren,
  2. flexibelere manieren voor leren en
  3. het stelt docenten in staat om een groter aantal studenten te bedienen.

Opvallend aan deze uitkomsten is dat dit onderwerpen zijn die onderwijsinstellingen zien als uitdagingen van deze tijd en zouden dus meegenomen kunnen worden wanneer men toekomstig blended onderwijs ontwikkelt.

Tabel met gedetailleerde resultaten
Wat zijn de drie belangrijkste manieren waarop virtuele klaslokalen de studentenervaring positief hebben beïnvloed?

Functies online samenwerken

In een ander onderdeel van de vragenlijst werd gevraagd naar de beste functies van online samenwerken. De top drie was:

  1. Scherm delen
  2. Real time samenwerken
  3. Bestanden delen.

Vervolgens werd een combinatievraag van bovengenoemde vragen gesteld, namelijk welke functies van online onderwijs in gezet zullen gaan worden om studentenervaringen te verbeteren. De top drie was:

  1. Mogelijkheid dat inhoud bewaard blijft - zodat studenten bijv. asynchroon kunnen leren.
  2. Een gastspreker uitnodigen.
  3. Het aanbieden van leermogelijkheden waarbij studenten hun eigen tempo kunnen bepalen.

Blijvende impact?

Al deze functies en bijbehorende digitale middelen staan in feite nog in de kinderschoenen. Er is in een korte tijd geleerd hoe je met digitale middelen in nieuwe omgevingen les kan geven: volledig online, in hybride onderwijsruimtes, het online kunnen opsplitsen van studenten in kleine, samenwerkende groepen, het kunnen delen van materialen en video's op het scherm, asynchroon leren, etc.

De SIG Learning spaces zal de ontwikkelingen rondom digitale middelen op de voet volgen en informeren wanneer deze ontwikkelingen impact hebben op onderwijsruimtes in het hoger onderwijs.

Sluit je aan bij de Special Interest Group Learning spaces: 

Log in en klik op Volgen.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties