Onderzoek naar Hybrid Virtueel onderwijs vanuit Inholland, een leestip!

Afgelopen 1,5 jaar zijn er veel Hybride classrooms ontwikkeld in Nederland en hebben docenten en technici er ervaring mee opgedaan. Gelukkig heeft het lectoraat Teaching Learning & Technology van Inholland een onderzoek gedaan naar de ervaringen.
In het onlangs gepubliceerde rapport worden ook handvaten en tips gegeven op didactisch en technisch gebied.
Een leestip voor iedereen die betrokken is bij Hybride Onderwijs en inrichting van die specifieke onderwijsruimtes.

Samenvatting
In een hybride virtueel klaslokaal (HVC) zijn docenten en/of studenten zowel fysiek als digitaal synchroon bij een onderwijsonderdeel aanwezig. De online studenten danwel docenten kunnen thuis zijn, of bevinden zich bijvoorbeeld in een authentiek werksituatie of ergens in het buitenland. Hybride virtuele klaslokalen zijn ontworpen om studenten op locatie en studenten op afstand aan elkaar te verbinden. De fysieke en digitale onderwijsactiviteiten lopen synchroon aan elkaar. Het kan daarmee ook digitaal aanschuifonderwijs genoemd worden. Wat zijn de voordelen van het HVC? Wanneer gebruik je het en wanneer gebruik je het niet? Op welke manier gebruik je het dan en welke consequenties heeft dit voor het didactische repertoire? Welke technische opstellingen horen hierbij? Het lectoraat Teaching Learning & Technology heeft onderzoek gedaan naar de inzet van HVC in het onderwijs en vanuit interviews met docenten en ondersteuners praktische handvaten ontwikkeld op zowel didactisch als technisch niveau. Deze zijn te lezen in het onderzoeksrapport.

Dank aan  Zac Woolfitt en Jeroen Bottema 

Hier is het rapport te downloaden 
Delivering education in the Hybrid Virtual and Connected Classroom (inholland.nl)

Zie voor meer informatie inzake het Hybride Onderwijs en de mogelijke onderwijsruimte de speciale SURF website  Hybride Onderwijs 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties