UU Co-Creation Community Learning Spaces ‘De toekomst van het traditionele college’

Eerder dit jaar namen docenten, studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht deel aan de workshop ‘De toekomst van het traditionele college’ georganiseerd door de Co-Creation Community Learning Spaces.

Traditionele collegezaal Theatron
Traditionele collegezaal Theatron

In Theatron, de grootste UU-collegezaal, werden deelnemers eerst uitgedaagd om letterlijk een standpunt in te nemen over enkele uitspraken over traditionele colleges.  Het podium was verdeeld in 2 helften, één die de kant van ‘eens’ vertegenwoordigde, en de andere van ‘oneens’.

Er werden controversiële stellingen over traditionele colleges gepresenteerd en  deelnemers werden gevraagd hun mening te geven door letterlijk een standpunt in te nemen op het podium en uitgenodigd om hun standpunt toe te lichten. Voor de stelling ‘Het traditionele college is een effectieve onderwijsmethode’ gaven deelnemers bijvoorbeeld aan dat het traditionele college een effectieve onderwijsmethode kan zijn, vooral wanneer de docent weet hoe hij op een aantrekkelijke manier les moet geven. Tegelijkertijd bespraken de deelnemers dat andere methoden veel effectiever kunnen zijn dan het traditionele college.

In het volgende deel onderzochten ervaren docenten Emanuel van Dongen en Tom Frijns de stelling van beide kanten.

Pitch Emanuel van Dongen; voorstander van traditionele colleges:

 • Tijdens de pandemie werd duidelijk dat online onderwijs niet de beste optie is.
 • Storytelling kan een effectieve manier van lesgeven zijn, inspirerend, spannend
 • Studenten kunnen socialiseren en elkaar leren kennen, ideeën delen
 • Er gebeurt veel meer dan alleen een informatiestroom
 • Inleiding tot materiaal
 • Kans om vragen te stellen aan docenten/medestudenten
 • Een leuke tijd samen hebben
 • Interactie
 • College als theater = leuk, het is een soort magie
 • Colleges maken het gemakkelijker om het onderwerp te begrijpen
 • Het probleem is niet het college zelf, maar de manier waarop docenten er gebruik van maken
 • Colleges kunnen door studenten opnieuw worden ontworpen om het leren van studenten aanzienlijk te verbeteren
 • Een korte aandachtsspanne kan worden geïntegreerd in de manier waarop colleges worden opgebouwd
 • Colleges kunnen studenten meenemen op een intellectuele reis

Pitch Tom Frijns; tegenstander van traditionele colleges:

 • Niet tegen colleges maar tegen 'traditionele' colleges
 • Collegezalen met rijen zijn ontworpen voor eenrichtingsverkeer van informatie en dat is suboptimaal
 • Samenwerking wordt minder gefaciliteerd in een traditionele collegezaal
 • Als docenten moeten we nooit de status quo accepteren, maar verder kijken en proberen dingen beter te maken
 • We zijn te afhankelijk van de kwaliteit van de docenten
 • Colleges hebben een overload aan informatie die studenten niet kunnen  verwerken
 • Verspilling van tijd en energie
 • Kennis van docenten zit meer in levenservaringen, niet om iets uit boeken te vertellen

Het was interessant om de verschillen te zien in de manier waarop beide docenten hun pitches gaven. Emanuel gaf deze staand achter het bureau, op basis van een voorbereid verhaal op papier. Tom liep zo dicht als hij kon op het podium naar het publiek toe, bewoog zich rond om in de ogen van verschillende personen te kijken, gebruikte zijn handen en lichaam tijdens het praten, zonder het gebruik van notities op papier.

Bijzonder aan dit deel van de bijeenkomst was de verdieping van de standpunten door de verschillende inzichten die de deelnemers met zich meebrachten. Beide sprekers waren het erover eens dat een college zijn nut kan hebben. Het hangt er echter van af met wat voor soort leeractiviteit (of leerruimte) je een traditioneel college vergelijkt met of de sprekers voor- of tegenstander verklaarden te zijn. Emanuel vergeleek het traditionele college met online onderwijs en beargumenteerde waarom zijn voorkeur uitgaat naar traditionele colleges op locatie. Voor het presenteren van een rechtszaak kan het bijvoorbeeld heel nuttig zijn, maar het uitwerken ervan is minder nuttig.  Tom verklaarde dat hij bij het vergelijken van een traditionele college met andere mogelijke lesmethoden/leeractiviteiten meestal de voorkeur geeft aan andere leeractiviteiten omdat studenten dan op een actievere manier kunnen deelnemen en gemakkelijker kunnen communiceren met de docent en hun medestudenten. En dat de traditionele collegezalen de mogelijkheden van actievere deelname van studenten en interactie beperken.

"Ik geef de voorkeur aan leeractiviteiten waar studenten op een actievere manier kunnen deelnemen en gemakkelijker kunnen communiceren met de docent en hun medestudenten."

Tom Frijns

 

Wat als onmisbaar wordt geacht voor een zinvol college is de actieve deelname van studenten aan hun leerproces. Het werd duidelijk dat de eenzijdige informatiestroom (van de docent naar de student) geen van de betrokkenen ten goede komt.

Na de pitches gingen alle deelnemers in groepjes brainstormen over hoe een traditioneel college meer (inter)actief gemaakt kan worden. Enkele ideeën die na deze brainstorm werden gedeeld: gebruik quizzen en polls, geef opdrachten en stel vragen, gebruik een 'catch box microfoon' om studenten een stem te geven die door iedereen in de ruimte gehoord kan worden.

De volgende opdracht was: ‘Stel je deze collegezaal voor over 10 jaar, in 2032. Ervan uitgaande dat het zal worden gebruikt voor onderwijs, op welke manier zal het dan worden gebruikt?' Voor dit onderdeel werd het co-creatie-element gebruikt. Er waren sprankelende gesprekken over de toekomst van collegezaal Theatron en vooral hoe de ruimtelijke indeling ten goede kon veranderen. Er ontstonden vele ideeën, bijvoorbeeld het installeren van microfoons aan elke tafel, het hebben van verplaatsbare tafels voor groepswerk, VR-apparatuur die vanuit het plafond naar beneden kon komen of het opnieuw inrichten van de hele collegezaal om het inclusiever te maken.

Uiteindelijk werd er plenair een discussie gehouden en werd het duidelijk dat sommige deelnemers konden worden bewogen om hun oorspronkelijke standpunt te heroverwegen door de uitwisseling, de pitches en de discussies. Concluderend kan worden gezegd dat er een actieve uitwisseling, levendige belangstelling en een respectvolle discussie over dit zeer actuele en belangrijke onderwerp was.

 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 5 reacties

Reactie van Matt Riddle

Forgive me, my Dutch is not yet quite good enough to respond in language.

I think this debate shows that pedagogy (andragogy) wins every time. The framework I tend to adopt when speaking about this issue is Pedagogy / Space / Technology (PST, Radcliffe et al). Pedagogy first, then what spaces (virtual and physical) and technologies support your desired learning outcomes. Somewhere along the way we bump into issues about active (constructivist, dialogic) versus passive (acquisitive) learning. Evidence has shown for a long while that applying knowledge is the part that helps most with retention. It’s not that there is no place for acquisitive learning, it’s about what you should invest your time (and resources) in.

Reactie van Hans Beldhuis

Heel fijn dat je deze ervaringen deelt met ons Len. We herkennen veel van de beschreven discussiepunten en bijbehorende voor- en nadelen van het traditionele college geven en onderwijs in active learning classrooms. Inspirerend in deze discussie is het perspectief van Adam Finkelstein die 3 soorten spaces ziet: active learning classrooms, active teaching labs en active learning lecture halls. Meer info over zijn webinar op de educause website. https://events.educause.edu/webinar/2022/classroom-fleet-dashboards-int…

Als antwoord op door Hans Beldhuis

Reactie van Marij Veugelers

Adam Finkelstein was in 2019 in NL en heeft toen voor de SURF SIG Learning Spaces ook een lezing verzorgd. Daar is een verslag van gemaakt.
Wellicht is het leuk om dit er ook bij te lezen. https://communities.surf.nl/learning-spaces/artikel/impressie-bezoek-ad….
Finkelstein van de Mc Gill University in Canada geeft al meer dan 10 jaar presentaties over dit boeiende thema.

Reactie van Marij Veugelers

Sinds de pandemie wordt er in NL gelukkig meer nagedacht over het concept van de traditionele collegezaal. Inmiddels heb ik een mooie verzameling van voorbeelden uit Nederland en het buitenland opgebouwd van aanpassingen in bestaande collegezaalruimtes die voldoen aan de nieuwe gedachtes om studenten meer actief te betrekken bij de ‘colleges’. Er zijn meerdere oplossingen mogelijk, ook in bestaande zalen. Nieuwsgierig? Stuur mij even een berichtje.