Vijf do's en don'ts voor succesvol hybride onderwijs

Onder meer door het noodonderwijs ten tijde van corona is hybride onderwijs in een stroomversnelling geraakt. Onder hybride onderwijs verstaan we hier de setting dat een deel van de studenten live op locatie aanwezig is, en een ander deel tegelijkertijd op afstand inbelt. Deze vorm wordt steeds vaker beschreven met de termen "multi-locatieleren" of "simultaan onderwijs", om zo de verwarring met blended leren en de hybride leeromgeving te vermijden. Een behoorlijk uitdagende onderwijsvorm. Hoe ga je hier mee om?

Docenten en studenten hebben soms behoorlijk frustrerende ervaringen opgedaan met deze onderwijssetting, bijvoorbeeld door niet werkende techniek en onvoldoende voorbereidingstijd. Toch kan deze onderwijssetting wel degelijk voordelen bieden, zoals meer flexibiliteit, wendbaarheid (bijv. in het geval van een nieuwe lockdown), betrekken van het werkveld en nieuwe vormen van interacties en samenwerken. Dit vraagt echter om een stevige voorbereiding en goede randvoorwaarden.

Logitech publiceerde daarom recentelijk het whitepaper "Vijf do's en don'ts  voor succesvol hybride onderwijs", waarvoor Ralf Hillebrand en ik werden geïnterviewd. De vijf aandachtspunten zijn:

  • Stel duidelijke doelen
  • Zorg voor passende en goed werkende technologie
  • Zet een trainingstraject op
  • Bereid hybride bijeenkomsten op de juiste manier voor
  • Zorg voor goede ondersteuning

Lees het hele whitepaper hier.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties