Belangrijke stap voor internationalisering onderwijs

Om internationale ontwikkelingen in het onderwijs efficiënter en effectiever te maken, is het belangrijk dat standaarden en infrastructuur onderling kunnen samenwerken, oftewel interoperabel zijn. De European Digital Education Hub is gestart met de ontwikkeling van een raamwerk voor internationale interoperabiliteit in het hoger onderwijs.

Interoperabiliteit is het vermogen van verschillende systemen, platformen en technologieën om samen te werken en effectief gegevens uit te wisselen. Daarvoor worden verschillende standaarden en protocollen gebruikt, zoals OOAPI, EDU-API en QTI.

Belang van interoperabiliteit

Als de interoperabiliteit goed functioneert, kan je als instelling makkelijk en veilig gegevens delen met collega-instellingen. En interoperabiliteit helpt ook bij de flexibilisering van het onderwijs; een student kan eenvoudig onderwijsinformatie van buitenlandse instellingen raadplegen of zich bijvoorbeeld inschrijven voor een module buiten Nederland. Helaas is de huidige praktijk vaak anders, veel instellingen en studenten ervaren problemen omdat standaarden en infrastructuur niet interoperabel zijn. Het is een betrekkelijk nieuw thema, dat door ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en flexibilisering steeds belangrijker wordt.

Planning ontwikkeling framework

Dat is ook opgemerkt vanuit Europa. De European Digital Education Hub, (de open online samenwerkingsgemeenschap voor belanghebbenden op het gebied van digitaal onderwijs in Europa en daarbuiten), is namelijk begonnen met de ontwikkeling van een framework voor internationale interoperabiliteit in het hoger onderwijs. Voor Nederland is SURF nauw betrokken bij deze ontwikkeling. Het traject bestaat uit drie fasen. Fase 1 loopt tot november 2023 en resulteert in een ontwerparchitectuur voor interoperabele Europese hoger onderwijs infrastructuren op. Fase 2, geplande afronding in juni 2024, richt zich op de totstandkoming van een gestandaardiseerd kader. In fase 3 wordt het definitieve ‘Higher Education Interoperability Framework’ uitgewerkt, inclusief praktische richtlijnen voor implementatie, onderhoud en beheer.
 
Zo’n framework is een belangrijke stap voor de internationalisering van het onderwijs. Want door afspraken met elkaar te maken over standaarden en infrastructuur, realiseren we betere internationale interoperabiliteit van applicaties en systemen.

Wil je meer weten? Stuur een e-mail naar evelien.renders@surf.nl of laat een bericht achter in de comments. 

Link naar het nieuwsbericht: https://ec.europa.eu/newsroom/eacea_oep/items/796725/en

Link naar de European Digital Education Hub: https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-pl…

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen