Internationale samenwerking: SURF @ EDEH

Door ontwikkelingen zoals de flexibilisering van het onderwijs en de opkomst van allianties tussen Europese universiteiten, ontstaat er ook steeds meer behoefte aan onderwijstechnologie die goed op elkaar aansluit. Daarvoor is internationale samenwerking een must. Vanuit SURF doen we dat bijvoorbeeld via projecten van de European Digital Education Hub (EDEH). Welke zijn dat en wat is de stand van zaken? 

Learner journey in kaart gebracht 
In de werkgroep interoperabiliteit van de EDEH hebben we onlangs vanuit onderwijslogistiek perspectief, de ‘learner journey’ in kaart gebracht en daarbij acht use cases geformuleerd. Deze worden nu verder uitgewerkt in verschillende teams (‘squads’) met Europese collega’s. We wisselen kennis en ervaringen uit, zoeken naar gemeenschappelijke kenmerken en schrijven op architectuurgebied op hoe zo’n use case eruit zou zien als het gezamenlijk is. Voor de fase ‘Application’ doen we dat bijvoorbeeld met de use case ‘apply & get recognition’ en voor de fase ‘Education’ met de use case ‘access tools’. Voor deze zomer verwachten we de eerste resultaten.

Technische interoperabiliteit van de allianties
De ‘Inventory mapping’ is ook een initiatief van de werkgroep interoperabiliteit. Alle huidige Europese Universiteits Allianties worden geplot op de hiervoor genoemde acht use cases, vanuit het perspectief van technische interoperabiliteit. In hoeverre kunnen de verschillende technische systemen met elkaar communiceren? En welke keuzes maken allianties? De ene kiest voor een gezamenlijk Learning Management System (LMS) terwijl de andere vanuit een catalogus naar de afzonderlijke LMS'en doorverwijst. De inventarisatie is momenteel aan de gang en wordt gevolgd door een GAP-analyse. De eerste resultaten van deze inventarisatie worden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst eind juni.

Maturity Model voor Micro-credentials
Vanuit de EDEH is het afgelopen jaar binnen de Micro-credentials 'squad’ hard gewerkt aan het ontwerp en de ontwikkeling van een Maturity Model voor Micro-credentials. Hiermee kunnen instellingen door middel van een self-assessment bepalen hoever ze zijn gevorderd bij de implementatie van de Raadsaanbeveling ‘Recommendation on a European approach to micro-credentials for lifelong learning and employability, die in juni 2022 is aangenomen. Het model is gepubliceerd (link volgt z.s.m.) door het Directoraat Generaal Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur (DG EAC) en zal in de komende maanden op diverse conferenties worden gepresenteerd.

Wil je meer weten of heb je een vraag? Stuur een bericht naar interoperability@surf.nl

Foto door Guillaume Périgois via Unsplash

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 1 reactie

Reactie van Tijmen Wintjes

Super! Sommige zaken willen we als land zelf maken, en andere dingen kunnen we gezamenlijk binnen Europa oppakken. Dat is efficiënter.