Learning Spaces: Horizon Report 2018 en bijeenkomst SURF

Horizon Report 2018  thema Learning Spaces

Jaarlijks wordt door ELI Educause een Horizon report geschreven waarin de keytrends voor de komende periode worden aangegeven.
Learning Spaces staat al sinds 2015 als een van de keytrends genoteerd.
Ook in de 2018 versie van dit rapport zijn de Learning Spaces weer een keytrend. En dit jaar worden er twee Nederlandse voorbeelden in het rapport besproken:

As part of the 4TU project in the Netherlands, four technical universities—Eindhoven, Twente, Delft, and Wageningen—are aiming to develop expertise in engineering education, including by integrating makerspaces into the curriculum.

Dynamic Anatomy is a project at Leiden University and the Leiden University Medical Center to explore the application of virtual reality in medical education.

Deze vermeldingen zijn overgenomen uit een overzicht dat ik op verzoek van SURFnet heb gemaakt over wat er in NL speelt tav Learning Spaces met de nadruk op IT en Onderwijs aspecten. Bijgesloten een pdf met het hoofdstuk Learning Spaces.

Het totale Horizon report is te downloaden via deze link  https://library.educause.edu/~/media/files/library/2018/8/2018horizonre…

SURFnet Verkenningsbijeenkomst Learning Spaces 14 september

SURFnet is op dit moment bezig om met een aantal deskundigen dit onderwerp verder te verkennen.
In een bijeenkomst op vrijdag 14 september willen we inventariseren wat SURF op dit vlak zou kunnen organiseren en welke activiteiten SURF kan ondersteunen. Misschien is er wel draagvlak om een landelijke community op te richten inzake Learning Spaces.
Inmiddels zijn er vertegenwoordigers benaderd van instellingen maar we zouden graag nog enkele HBO instellingen aan tafel willen hebben.
Bent u bekend met het thema Learning Spaces in uw HBO instelling en wilt u 14 sept meedenken dan kunt u contact opnemen met Marij Veugelers veugelers@uva.nl of Michel Jansen michel.jansen@surfnet.nl

Infographic about the Horizon Report

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties