Terugblik van het Webinar Flexibilisering in het hoger onderwijs - Studentbehoeftes

Flexibilisering is een veelbesproken onderwerp in het hoger onderwijs. Maar wat zijn de behoeftes van de student als het gaat om flexibel onderwijs? Om op deze vraag antwoord te geven en uiteindelijk stappen te maken is onderbouwd onderzoek nodig. Diverse hoger onderwijsinstellingen en onderzoekers hebben daar in de afgelopen jaren onderzoek naar gedaan. Tijdens het ‘Webinar Flexibilisering in het hoger onderwijs - Studentbehoeftes’ op 5 juli 2022 vertelden Tjark Huizinga (Saxion), Erik Bolhuis (Windesheim) en Marin Rutgers (Hanzehogeschool) meer over de onderzoeken naar studentbehoeftes.

Kijk hier het Webinar terug

Hoofddocent & onderzoeker Lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Tjark Huizinga (Saxion) geeft een presentatie over de inzichten die de afgelopen 5 jaar zijn opgedaan o.a. vanuit het Versnellingsplan. De zone Flexibilisering heeft als één van de eerste producten vier studentroutes opgeleverd:

 • Eigen route: de student studeert aan één instelling binnen één programma maar kan de opleiding in eigen tempo doorlopen (versnellen of vertragen);
 • Buiten de gebaande paden: in deze studentroute wordt de mobiliteit over opleidings- en instellingsgrenzen heen bevorderd, om de regie van de student op de wijze waarop hij zijn opleiding volgt te maximaliseren;  
 • Mijndiploma: laat het idee van een vooraf vastgesteld opleidingsprogramma los
 • Modulair studeren: de student schrijft zich in voor modules en niet voor een volledig programma.

Er zijn ook verschillende modellen die weergeven waarop je kunt flexibiliseren, zoals de vijf dimensies van Collis en Moonen - 2001 (locatie, (studie)programma, interactie, communicatie en studiematerialen) of de vier dimensies van Jonker, März en Voogt - 2018 (wat, waar, wanneer en hoe).

Inventarisatie studentbehoeftes Versnellingsplan
Aan de hand van de opgevraagde publicaties zijn een aantal inzichten opgedaan. De belangrijkste inzichten zijn weergegeven volgens de vier dimensies van Jonker, März en Voogt. Zoals:

 • Wat: behoefte aan meer flexibiliteit, vooral in samenstelling vakkenpakket;
 • Waar: meer plaats onafhankelijk studeren;
 •  Wanneer: studeren in eigen tempo belangrijk, zowel kunnen versnellen als vertragen;
 • Hoe: Behoefte aan meer flexibiliteit met name op toets vormen.

Voor meer informatie over het onderzoek klik hier.

Senior Adviseur Flexibilisering Marin Rutgers (Hanzehogeschool) en onderzoeker, docent, consultant Erik Bolhuis (Windesheim) lichten de uitkomsten van de behoefteanalyses toe die uitgevoerd zijn onder de huidige studenten instituut breed. Tijdens het onderzoek zijn 34 vragen gesteld naar verschillende dimensies van flexibilisering. Ook tijdens dit onderzoek is de conclusie dat de studenten flexibilisering willen o.a. op het gebied van:

 • Wat: erkennen van eerder of elders opgedane kennis en ervaring (validering);
 • Waar: wel/niet tijdens stage aan ontwikkeling werken;
 • Wanneer: testmomenten & deadlines;
 • Hoe: de les vormen (online, fysiek, etc.);
 • Wie: (mede)bepalen wie mijn studiebegeleider is.

Het is aan de instelling om de verschillende flexibiliseringsmogelijkheden te verkennen en te besluiten om evt. flexibilisering te implementeren. Het advies is dan ook om zelf in de eigen onderwijsinstelling of bij de eigen opleiding een behoefteanalyse uit te voeren.

De presentatie kun je hier terugvinden.

Mentimeter
Tot slot heeft Tjark Huizinga de deelnemers gevraagd in welke sector zij werkzaam, welke functie zij vervullen en een tweetal stellingen voorgelegd via Mentimeter, zie onderstaand de resultaten:
 

 

In welke sector (of overig) ben je werkzaam?
Welke functie vervul je?
Bij ons op de instelling hebben we zicht op de flexibiliseringsbehoeften?
Als we de flexibiliseringsbehoeften gaan uitzetten doen we dat onder:

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties