Webinar 15 mei: Wat doet online onderwijs met de zelfregulatie van de student?

Wat doet online onderwijs met het leerproces van de student?

De afgelopen maanden studeren studenten thuis. In hoeverre blijven studenten gemotiveerd en hoe kunnen zij zichzelf begeleiden in hun eigen leerproces? Als docent zie je je studenten minder vaak, maar hoe kun je ze online ondersteunen bij zelfgestuurd leren? In dit webinar gaan we het hebben over zelfregulatie van de student en hoe je als docent support kunt bieden daarbij.

Tijd: 11.00-12.00u
Locatie: https://edu.nl/43xp3

Zelfregulatie van de student

Zelfregulatie heeft te maken met eigenaarschap van studenten over hun leerproces, zelfstandig monitoren en handelen, reflectief denken, verantwoordelijkheid, autonomie en studentmotivatie. Docenten spelen een cruciale rol in zowel het aanleren van deze vaardigheid als het ontwerpen van onderwijs hiervoor. Wat betekent de transitie naar online onderwijs voor studenten en docenten in het kader van zelfregulering? Komt er nu meer verantwoordelijkheid terecht bij studenten om hun eigen leerproces vorm te geven? Is de rol van docenten verandert en wat zijn passende werkvormen?

In de webinar gaan we in op de volgende vragen: 

  1. Wat weten we over zelfregulering? Wat en waarom van zelfregulering?
  2. Hoe ervaren studenten de autonomie in hun leerproces? Wat werkt wel en wat werkt niet online?
  3. Hoe kunnen docenten/ondersteuners online bijdragen aan het stimuleren van zelfgestuurd leren? 

Sprekers

  • Anique de Bruin (Hoogleraar zelfregulatie aan de Universiteit van Maastricht en lid van het ComeniusNetwerk) 
  • Ilja Boor (Docent Psychobiologie aan de Universiteit van Amsterdam en co-voorzitter van het ComeniusNetwerk)
  • Sanne Hille (Docent bij de Hogeschool van Kunsten Utrecht en lid van het ComeniusNetwerk)

  • Dr. Renée Jansen (Zij is Assistent Professor on Educational Quality bij het UMC Utrecht). Renée deed een promotieonderzoek naar zelfregulering in open online onderwijs, genaamd: “Dealing with Autonomy: Self-regulated Learning in Open Online Education".

Voorbereiden

Kijk ter voorbereiding deze video: Wat is scrum?

Wat levert het op?

  • Basiskennis over zelfregulering
  • Kennis over concrete werkvormen die je kunt inzetten om zelfregulering te bevorderen. 
  • Tips en tricks om als docent studenten te kunnen ondersteunen bij zelfregulering. 

Voor wie is het webinar?

Docenten en docentondersteuners inspireren en informeren over hoe ze online kunnen bijdragen aan zelfreguleringsvaardigheden van studenten.

 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 3 reacties

Reactie van Regter, R.G.M.

Klink als top webinar. Zie graag de link verschijnen.

Reactie van Reimink, Gerard

Dit is al over twee dagen, maar ik zie geen link.
Ik zou graag deelnemen.

Reactie van F.H.

Ik heb uiteindelijk nergens de link kunnen vinden. Is de webinar ook opgenomen?