WEBINAR: Flexibel onderwijs heeft de toekomst

Webinar op vrijdag 11 juni, 12.00u -13.00u.

'Flexibel onderwijs heeft de toekomst', is de verwachting van de twintig onderwijsinstellingen die samenwerken in de zone Flexibilisering van het onderwijs van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. In 2019 heeft de zone een visie op 4 flexibele studentroutes ontwikkeld. Inclusief een uitwerking van concepten van flexibilisering. De Vrije Universiteit Amsterdam is één van de instellingen die de verwachting over flexibel onderwijs deelt, en daartoe voorbereidingen treft.

De VU brengt de gedachtegang nu een stap verder, namelijk met de vraag:

“Als we het onderwijs flexibeler willen maken, welke impact heeft dat dan op onze interne organisatie en onderwijslogistiek?”

Menno Scheers, Tim Pinchetti en andere collega’s van de VU hebben hiervoor een analyse gemaakt. In de publicatie ‘Impact van flexibele studentroutes op onderwijslogistiek' mappen zij de vier flexibele studentroutes die de versnellingszone heeft uitgewerkt op onderwijslogistieke processen.

Dit webinar wordt georganiseerd door de SIG Onderwijslogistiek. Menno Scheers zal de analyse toelichten en laten zien welke impact keuzes hebben op de logistieke processen.

Daarna zullen twee  instellingen uit het hoger onderwijs vertellen welke studentroute zij gekozen hebben en welke impact dit heeft op hun onderwijslogistiek.

Schrijf je in voor dit webinar

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen