Webinar Persoonlijk Leren moet je creëren?!

Dit is het 6e webinar in een negendelige reeks over Flexibilisering: “weten we al wat studenten willen?” In deze reeks gaan we dieper in op de impact van flexibilisering op onderwijs vanuit onderwijskundig en organisatorisch perspectief.

Persoonlijk leren moet je creëren; ingrediënten vanuit practoraat GPL en PL (Gepersonaliseerd en persoonlijk leren)

De practoraten Gepersonaliseerd leren, met als practor Andrea Klaeijsen, en Persoonlijk leren, met practor Anne Marie van Rooijen staan in de kern voor dezelfde ambitie: onderzoekend werken aan onderwijs waarin studenten uitgedaagd worden om mee vorm te kunnen geven aan hun eigen ontwikkeling.

Die ambitie vraagt van docenten, maar ook van onderwijsprogramma’s en de omringende systeemwereld, flexibiliteit om aan te sluiten op de ontwikkelfases van de student. Bij het streven naar meer flexibiliteit past het streven naar flexibel en modulair onderwijs.

Gepersonaliseerd en persoonlijk leren zet vooral de pedagogisch-didactische aspecten van flexibiliteit centraal, door te kijken naar het leerproces vanuit motivatie, autonomie en zelfregie van studenten.

In het webinar gaan de beide practoren in op hun kijk en ervaring met gepersonaliseerd en persoonlijk leren en schetsen zij ontwikkelingen en paradoxen die zij zien in de beweging naar meer flexibilisering in het onderwijs.

Datum: 1 november 2023
Tijd: 12:00 – 13:00 uur
Sprekers: Andrea Klaeijsen (VISTA College) & Anne Marie van Rooijen (MBO Utrecht)

Voor wie? Dit webinar is interessant voor studentbegeleiders, docenten, onderwijskundigen, informatiemanagers, innovatiemanagers, procesmanagers, onderzoekers, beleidsmedewerkers en (programma) managers Flexibilisering werkzaam in het middelbaar en hoger onderwijs.

Meld je aan voor dit webinar

Achtergrond sprekers
Drs Anne Marie van Rooijen
 is sinds 2005 werkzaam bij MBO Utrecht en diens rechtsvoorgangers als docent in diverse mensgerichte vakken, plus aansluitend teamleider, bij de opleiding Marketingcommunicatie. Sinds 2022 is zij als practor verbonden bij MBO Utrecht met als onderzoeksopdracht: Wat zijn de ontwerpprincipes van Persoonlijk Leren? Het practoraat heeft een pedagogisch didactische insteek waarbij docenten zelf de onderzoekers zijn op hun eigen werkvloer. Centrale onderzoeksvraag is samen te vatten tot: hoe dagen wij de student uit om vanuit eigen regie de eigen ontwikkeling te sturen? 

Dr. Andrea Klaeijsen is in 2018 gestart als practor bij het practoraat Gepersonaliseerd Leren bij toen nog Leeuwenborgh Opleidingen, later VISTA college. In die rol werkt zij aan het stimuleren van evidence informed werken in de organisatie en begeleidt zij collega's in het practoraat in het doen van onderzoek naar pedagogisch-didactische aspecten van gepersonaliseerd leren. Doel van het practoraat is om grip te krijgen het begrip gepersonaliseerd leren, op hoe gepersonaliseerd leren vorm krijgt in de onderwijspraktijk, op de opbrengsten ervan en op de randvoorwaarden die ervoor nodig zijn, waarbij ook gekeken wordt naar benodigde vaardigheden. Wat vraagt het bijvoorbeeld van studenten en docenten om studenten meer regie over hun eigen leerproces te laten nemen?

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties