Webinar SIS, van opleidingsroute naar studentroute?

Op 4 februari organiseerde de zone Flexibilisering van het onderwijs een themadag over het Student Informatie Systeem (SIS). De focus lag dit keer op de transitie van opleidingsroutes naar studentroutes en de verwachtingen van een SIS als het gaat om flexibel onderwijs en persoonlijke leerpaden.

Tijdens dit webinar willen we de opbrengsten van deze dag met jullie delen.

Datum: dinsdag 19 april 2022
Tijd: 12.00 – 13.00 uur

Meld je aan voor dit webinar

De transitie naar flexibilisering in het onderwijs is een ingrijpende ontwikkeling. Hoe organiseer je deze transitie en wat zijn de gevolgen voor het SIS? Voor de zone flexibilisering en de andere partijen is duidelijk geworden dat het gesprek in de toekomst over meer dan alleen de functionaliteit moet gaan. Al nieuwsgierig geworden? Lees dan alvast het verslag van deze dag via deze link: Verslag SIS themadag: van opleidingsroute naar studentroute (versnellingsplan.nl)

Het programma:

  • Introductie + terugblik op de opbrengsten van de SIS-dag door Lucie Lolkema – Hogeschool Utrecht
  • De vertaling van het wetsvoorstel leeruitkomsten naar functionaliteit voor SIS door Anja Imhof-van Rossum en Linda Lieferink – Hogeschool Utrecht
  • De vertaling van het AVANS onderwijsmodel naar een maatwerk-omgeving door Felix Kuijpers - Avans Hogeschool
  • Eindreflectie op de ontwikkelingen vanuit HOSA en forecast door Menno Scheers – SURF
  • Afsluiting

Voor wie?
Dit webinar is interessant voor informatiemanagers, product owners, betrokkenen bij onderwijslogistiek, innovatiemanagers, procesmanagers, beleidsmedewerkers, instructional/educational designers en programma managers DLO werkzaam in het hoger onderwijs.

We nodigen jullie tevens uit om een kijkje te nemen op de vernieuwde webpagina van de Special Interest Group Onderwijslogistiek met informatie over gehouden webinars, ons meerjarenplan, publicaties en contactgegevens van de leden van het kernteam.

Voel je vrij om deze pagina te bezoeken en om ons te benaderen bij vragen of suggesties!

Meld je aan voor dit webinar

Wij zien je graag tijdens het webinar!

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 2 reacties