Online bijeenkomst Organiseren en borgen sociale binding voor (eerstejaars) studenten

Op 10 september wordt een digitale bijeenkomst georganiseerd met als centrale thema: 'sociale binding in relatie tot de coronacrisis'.  Het hoger onderwijs heeft ook een belangrijke sociale waarde en deze specifieke functie is van meerwaarde op het studentenwelzijn. Met de start van het nieuwe studiejaar brengt dit nieuwe vragen met zich mee. 

De digitale bijeenkomst is een initiatief van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn ho: voor en door leden. Een samenwerking gericht op de bevordering van welzijn van studenten in het hoger onderwijs. Uitwisseling en kennisdeling over verschillende kwesties rondom studentenwelzijn staan daarbij centraal. ECIO, onderdeel van CINOP, is initiator en facilitator van dit netwerk.

In september 2018 werd de aftrap genomen met de eerste bijeenkomst van het Landelijk netwerk Studentenwelzijn met de slogan: “Ik geef kleur aan studentenwelzijn”. Sindsdien zijn er verschillende bijeenkomsten geweest waarop deelnemers vol enthousiasme en betrokkenheid hun bijdragen hebben geleverd.

Praktische informatie

  • Datum: 10 september 2020
  • Start programma: 10:00 uur
  • Einde programma: 11:30 uur
  • Locatie: online (via eigen smartphone/laptop)
  • Deelname is gratis.

Programma

De afgelopen digitale bijeenkomst Landelijk Netwerk Studentenwelzijn was een doorslaand succes! In korte tijd hebben we de waarde van ons netwerk bewezen en praktische voorbeelden met elkaar uitgewisseld. Tijd voor een vervolg en om verder te bouwen aan ons netwerk.

Hoe organiseer en borg je sociale binding voor (eerstejaars) studenten is het centrale thema. In verschillende themagroepen gaan we online uiteen om goede voorbeelden uit te wisselen en gezamenlijk verder te werken aan het thema studentenwelzijn.

Meld je hier aan voor de bijeenkomst op 10 september 2020

Meer informatie over het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn

 

Groep studenten rondom een tafel met laptops en notitieblokken

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties