Zijn minicolleges en scrollytelling de nieuwe collegevormen?

Niels bespreekt waarom hij het online minicollege van het vak economie (wat pré-corona als héél erg saai werd ervaren) leuk en persoonlijk vond. Maar veel docenten missen het persoonlijke contact met studenten tijdens een college. Het kunnen stellen van vragen en het in de ogen kunnen kijken om de reacties te peilen zijn belangrijk. Nu dat niet meer kan moeten er andere oplossingen gevonden worden. Daarover later deze week meer met een inspirerend voorbeeld.

In dit artikel van Kitty Beem wordt ingegaan op de toegevoegde waarde van video's in het onderwijs. De belangrijkste conclusies:

  • contextrijke video's leiden tot hogere scores op feitenvragen
  • het toepassen van kennis na het zien van een video is lastig. Oefenen met de leerstof is noodzakelijk voor kennistransfer. 
  • de ideale lengte van een video is tussen de 10 en 15 minuten
  • wissel af in instructievormen
  • gebruik praktijkvoorbeelden

Wetenschappelijker is dit artikel van Te Grotenhuis, Walraven en Van de Mortel (2016). Weliswaar is er onderzoek gedaan onder VWO 5 en 6 leerlingen, maar de conclusie dat filmpjes een gunstig effect hebben op het toetsresultaat is duidelijk. 

Op de VU maakt docent Rosa Pols gebruik van Scrollytelling. Dit is een vrij nieuwe techniek om aantrekkelijke presentaties te maken. In een korte video licht ze dit toe en op de bijbehorende pagina van de VU zijn verschillende mooie voorbeelden te bekijken. 

Heb je zelf een idee voor het vergroten van online binding? Neem dan vooral contact met me op. De allereerste en daarna drie beste video’s worden beloond met een verrassingspakket!

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 1 reactie

Reactie van Petra Wentzel

Beem adviseert naast online lessen offline lessen. Nu, in coronatijd, lukt dat niet. Hoe kunnen we dan toch zorgen voor voldoende oefening?