Open en blended onderwijs: een goede match

Op vrijdag 25 mei organiseerden de Special Interest Groups (SIG) ‘Open Education’ en de SIG ‘Blended Learning’ een (voor het eerst) gezamenlijk programma rondom de raakvlakken van blended onderwijs en open onderwijs. 

Terugkijkend op de dag hebben stond het programma vol van erg inspirerende sessies. Zo heeft Wiebe Dijkstra een infographic gepresenteerd over de methoden en tools die gebruikt worden in het MBO, HBO en WO bij blended learning gepresenteerd (ook Engelstalig beschikbaar). Aan de aanwezige deelnemers is ook gevraagd welke methodieken en tools zij gebruiken. Daarnaast presenteerde Kevin Dunn ervaringen van docenten met de inzet van alleen hergebruikte onderwijsmaterialen en de inzet van open werkvormen.

Verschillende workshops gaven input op de vraag: waar kunnen blended en open onderwijs elkaar versterken? Zo hebben de deelnemers de ervaringen rondom instellingsoverstijgende communityvorming en delen van leermaterialen van het Open Up Math project (Annoesjka Cabo & Hans Cuypers) besproken. De kansen die open pedagogy biedt voor het ontwerpen van innovatieve werkvormen (Wiebe Dijkstra & Martijn Ouwehand) zijn verkend. De tools Xerte (open source tool voor ontwikkelen e-module; JaapJan Vroom) en H5P (interactieve content maken; Frank Weissman) zijn gepresenteerd. Tot slot zijn aan de hand van casuïstiek de mogelijkheden van Open Textbooks in het onderwijs (Michiel de Jong & Peter Becker) uitgewerkt.

Wat gedurende de gesprekken naar voren kwam was dat open en blended onderwijs elkaar sterk kunnen aanvullen. Zo biedt open pedagogy nieuwe kansen op hoge kwaliteit werkvormen welke aanvullen op het bestaande blended learning palet, terwijl blended learning een aanpak biedt om de mogelijkheden van open pedagogy sterker uit te dragen en verkennen. Ook kwam steeds naar voren dat bij ‘open’ en ‘blended’ het niet alleen gaat om het leermateriaal of het vak zelf maar ook om een (onderwijs)cultuurverandering: digitalisering vraagt een andere attitude.

De presentaties en nuttige documenten die tijdens de bijeenkomst aan bod zijn gekomen, kun je vinden op de SURF Terugblik pagina van de bijeenkomst.

Gedurende de dag hebben de deelnemers zelf bijdragen achtergelaten en lezenswaardige tips gegeven of vragen gesteld. Hieronder vind je enkele opmerkingen. Op de SURF Terugblik pagina zijn nog meer nuttige documenten te vinden.

To be continued...

Ben je geïnspireerd geraakt door het thema? Blijf dan op de hoogte via zowel de special interest group blended learning als de special interest group open education (en wordt lid van de Linkedin Groep ‘Dutch Special Interest Group Open Education’). 

Daarnaast vinden er in de nabije toekomst ook interessante bijeenkomsten plaats die verder gaan waar dit programma ophoudt, zoals:

  • 18 juni: Seminar Badges en microcredentialing: stand van zaken en vooruitblik (SURF) 
  • 20 juni: Workshop Kwaliteit van open leermaterialen (SURF) 
  • 29 juni tot 23 november: Leergang Itembanken (SURF)

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen