SIG Open Education zoekt een voorzitter

De Special Interest Group (SIG) Open Education faciliteert en bevordert communityvorming, kennisontwikkeling, kennisdeling, samenwerking en visievorming rondom open onderwijs binnen het hoger onderwijs in Nederland. Het doel is openheid in het hoger onderwijs te vergroten en te stimuleren.

De activiteiten van de SIG worden gecoördineerd door een kernteam van experts uit de instellingen. Meer informatie over de SIG is hier te vinden.

De SIG is op zoek naar een opvolger van de huidige voorzitter van het kernteam. Als voorzitter vertegenwoordig je de SIG waar dat gewenst is. De taken van de voorzitter behelzen onder meer agendasetting, opstellen van de jaarplannen en coördineren van de activiteiten van de SIG, alles samen met de overige leden van het kernteam. Kennis van en ervaring met hoe open onderwijs zich manifesteert in het hoger onderwijs in Nederland is zeer gewenst.

Belangstellenden kunnen zich melden bij Robert Schuwer (r.schuwer@fontys.nl). Hij is ook te bereiken voor meer informatie over de functie en de verdere procedure.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen