Half oktober waren wij met een groep collega’s op de Stereopsia conferentie in Brussel; drie dagen over XR in alle dimensies. Hierbij een korte impressie van we hebben geleerd in Brussel.  

Europese Commissie zet in op een open en human centred metaverse  
De Europese Commissie was aanwezig op de conferentie en zet zich in voor een open human centric metaverse. Ook zij zien dat de metaverse of beter metaverses zich nu snel ontwikkelen en zien daarbij ook de gevaren om dit volledig in de handen van de big tech te laten gebeuren. Daarom beginnen zij in 2023 initiatieven gefocust op de metaverse gericht op 3 gebieden:  

  • People: een metaverse gebaseerd op Europese waarden  

  • Technology: interoperabality of building blocks of the metaverse  

  • Infrastructure : opslag van data  

De afgelopen jaren hebben ze al veel projecten gefinancierd in de Horizon projecten. Deze presenteerden zich ook op de conferentie. Opvallend is dat tot nu toe er een duizend bloemen bloeien strategie lijkt te zijn gekozen waardoor er een zeer gefragmenteerd ecosysteem ontstaan is. Hopelijk lukt het de komende jaren om de fragmenten samen te voegen tot 1 of een beperkt aantal grotere ecosystemen.  

Open standaard voor het ontwikkelen van zware applicaties op meerdere platforms. 

Met de OpenXR-standaard worden XR-applicaties ontwikkeld die door verschillende platformen worden ondersteund via een API. Hierdoor wordt het simpeler om XR-applicaties te maken voor verschillende platforms. Een goede ontwikkeling is dat deze op steeds meer head-mounted display's beschikbaar is. 

Avatars – digital twinning is happening  

Er was veel aandacht voor de avatar, zowel technisch zoals  www.invictusproject.eu waarin o.a. gewerkt wordt aan een makkelijkere en goedkopere manier om realistische avatars te maken. Naast deze projecten zijn de big tech ook bezig om het maken van avatars naar het publieke domein te brengen; Meta werkt aan de optie om met een telefoon een superrealistische avatar te maken. Als dit soort technologie breed beschikbaar komt en de avatars ook breed inzetbaar worden, wordt het ook voor het onderwijs steeds makkelijker om XR-toepassingen te ontwikkelen.  

Het Proteus effect  

Er was ook aandacht voor het effect van een virtuele wereld en de avatar op de fysieke wereld. Een interessante presentatie van Beatrice Biancardi van Institute Lineact ging over het Proteus effect. Het aannemen van een bepaalde avatar heeft namelijk effecten op personen in de fysieke wereld. Zo kan je meer zelfvertrouwen krijgen door het spelen met een meer aantrekkelijke avatar dan jijzelf. Er is zelfs een experiment gedaan waaruit blijkt dat je slimmer wordt als je tijdlang een Einstein avatar gebruikt hebt.  Het instituut is deze maand begonnen met een PhD onderzoek ‘ the impact of avatar embodiment in the context of educational virtual environment. Interessant om te volgen.  

Interessante vaardigheidstoepassingen  

FunForLab: serious game voor medisch laboranten op te leiden.  

Sharpsurgeon: a virtual reality surgery training centre  

Orvamu project: triage oefening voor ambulance personeel bij een groot ongeluk met meerdere gewonden  

BRIDGES: Brandweer simulatietraining 

Het is wel belangrijk om je te realiseren dat bovenstaande toepassingen vooral procedurele en besluitvormingsvaardigheden oefenen. De techniek van haptische feedback door bijvoorbeeld handschoenen is nog niet voldoende ontwikkeld om motorische vaardigheid te oefenen.  

Conclusie

Er komen steeds meer mooie toepassingen en er zit nog veel meer aan te komen. Voor motorische vaardigheden is het wachten op de echt goede handschoenen met haptic feedback. Het XR-landschap is enorm versnipperd. Standaarden, interoperabiliteit van avatars, scenario’s is hard nodig. Hopelijk kan de EC hun rol daarin pakken, net als zorgen dat we een open ecosysteem creëren dat ook onze waarden respecteert, inclusief en veilig is. Interessant om de Europese ontwikkelingen op de voet te volgen de komende tijd.  

 

Want het is goed om te realiseren: Virtual space does not exist- it is created.   

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen