Publicatie: SSI wallets voor onderwijs en onderzoek

Het Trust & Identity team van SURF doet al enkele jaren onderzoek naar Self Sovereign Identity. Met deze kennis ondersteunen we onderwijsinstellingen bij hun IAM-ontwikkeling en verbeteren we de SURF-dienstverlening. Een belangrijk aspect van SSI is dat de gebruikers, zoals studenten zelf bepalen welke (onderwijs)gegevens zij uitwisselen en met wie. Deze gegevens zijn nodig om onderwijs te volgen en om gebruik te maken van bepaalde diensten. Denk aan het bewijzen dat je studeert om toegang tot studentenhuisvesting te krijgen. Of digitaal een diploma kunnen aanbieden aan een toekomstig werkgever. Een zogenaamde 'wallet' - een digitale portemonnee met persoonsgegevens - helpt de student hierbij.  

Technisch experiment met wallets 

Een van de experimenten binnen het SSI-lab is het ontwikkelen van zo’n wallet-app. Het doel is niet te komen tot een productiewaardige omgeving. Maar met name om te onderzoeken hoe realistisch het is om een wallet-app te ontwikkelen die aansluit bij bestaande infrastructuur. We hebben hierbij gebruik gemaakt van beschikbare technologie: eduID, edubadges, IRMA en SURFconext.   

Publicatie bevindingen 

Inmiddels is het experiment afgerond en delen we graag onze bevindingen. Het proces van ontwikkeling en de bevindingen zijn verwerkt in een publicatie(beschikbaar in het Nederlands en Engels). We hebben daarnaast de uitkomsten gepresenteerd tijdens een webinar op 8 maart. Deze is terug te kijken. De ontwerpen en broncode zijn te vinden op onze wiki met resultaten. De uitkomsten bieden aanknopingspunten voor verdere uitwerking in het eduwallet traject in Npuls en de Europese Large Scale Pilot DC4EU.  

Voor wie relevant?  

Voor iedereen die zich bezighoudt met regie op data, wallets en uitwisseling van skill, micro-credentials en identiteitsinformatie. We gaan hierbij uiteraard in op de techniek, maar de uitkomsten hebben ook bredere implicaties en zijn toegankelijk beschreven.  

Meer weten?

Lees meer over onze activiteiten binnen het SSI lab van SURF

Of neem contact met ons op: marlies.rikken@surf.nl  en niels.vandijk@surf.nl

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen