Nieuwe namen voor SURF netwerkdiensten

Per januari 2024 veranderen de namen van de netwerkdiensten. Dit doen we om onze diensten beter aan te laten aansluiten bij de termen en conventies die in de netwerkcommunity gebruikt worden. Hiermee hopen we dat het voor netwerkbeheerders duidelijker is welke diensten er geleverd worden.

Huidige dienstnaam

Nieuwe naam per 1 jan 2024

SURFlichtpad

EVPN - Point-to-point

SURFlichtpad - Redundant

EVPN - Point-to-point Redundant

L2VPN

EVPN - Multipoint

L3VPN

L3VPN - Multipoint

SURFinternet

Internet

Multi Service Poort (MSP)

Service Port

Lichtpad wordt EVPN

De term lichtpad, hoewel goed ingeburgerd binnen het SURF taalgebruik, heeft altijd een zekere verwarring gezaaid. Het betreft hier namelijk geen optisch belicht pad maar een dedicated netwerkverbinding over de servicelaag tussen twee punten. EVPN (Ethernet-VPN) is wat hier geleverd wordt en de toevoeging (Point to point vs Multipoint) geeft aan of deze tussen twee punten of meer dan twee punten is opgezet.

Multi Service Poort wordt Service Port

Onder het nieuwe All-In Netwerktarief, dat per 1 september 2023 is ingegaan, kunnen instellingen naar eigen inzicht hun netwerkpoort configuratie aanpassen. Dit maakt van de netwerkpoorten in feite allemaal “multi” servicepoorten. Daarom heten deze vanaf 2024 gewoon Service Port.

De gewijzigde namen zijn doorgevoerd in het netwerkdashboard, op (mijn)surf.nl en de op facturen.

Visuele weergave van de SURF netwerkdiensten.
Visuele weergave van de netwerkdiensten. Voor meer informatie zie: SURF Netwerk WIKI

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties