Toelichting Nieuw All-In Netwerktarief voor Netwerkdiensten

Tijdens de laatste ledenraad in oktober is de invoering van een All-In Netwerktarief goedgekeurd. We informeren jullie hierbij graag over wat dat precies betekent. 
 

Deze tekst komt uit de CSC nieuwsbrief  december 2023

Aanleiding

SURF heeft over de jaren heen een imposant glasvezelnetwerk opgebouwd dat meer capaciteit aankan dan nu wordt gebruikt. In het oude tariefmodel werd afgerekend op basis van verbruik en dat is niet in lijn met de werkelijke kosten van het SURF-netwerk waarbij aansluiten het meest kost en verbruik relatief veel minder. Dit weerhield leden om nieuwe initiatieven te ontplooien waarbij grote hoeveelheden netwerkverkeer zijn vereist.

Met de komst van het All-In Netwerktarief vervalt deze financiële barrière en kunnen instellingen hun onderwijs- en onderzoeksbehoefte volledig waarmaken zonder beperkingen in hun netwerkcapaciteit. Zo bieden we een grenzeloos SURF-netwerk dat optimaal kan worden gebruikt.

Aanvragen uitbreiding netwerkcapaciteit

Het gebruik van het SURF-netwerk is in deze nieuwe opzet onbeperkt maar wel op basis van proportioneel gebruik van de collectieve infrastructuur. Conform de coöperatieve doelstelling van SURF is het doel eerlijke toegang tot het netwerk te bieden, waarbij de algehele kwaliteit, prestatie en betaalbaarheid van het netwerk behouden blijft.

Dit betekent dat instellingen bij een uitbreiding van de netwerkcapaciteit moeten onderbouwen waarom ze deze nodig hebben en de aanname is dat deze ook werkelijk gebruikt wordt. In overleg met de instellingen stuurt SURF hierbij aan op efficiënt gebruik van de hardware door grote interfaces. Bijvoorbeeld een 8x10Gbit aansluiting upgraden naar 1x100Gbit is een stuk goedkoper dan een 10x10Gbit upgrade waarvoor een nieuwe router nodig is. Bij uitbreidingen buiten deze fair use policy betaalt de instelling eenmalig de kosten van de hardware en projectkosten.

Aanpassing kostenverdeling

Over de verdeling van de kosten is het volgende besproken:

  • De netwerkkosten per instelling zijn per 1 september 2023 bevroren. Financieel gezien verandert er niks. De tarieven die als additioneel in rekening werden gebracht, worden voortaan onderdeel van de basisvergoeding, bij de leden die deze dienst afnemen.
  • De onbeperkte toegang tot het SURF-netwerk is op dit moment al voor alle instellingen van toepassing en een aanpassing van de capaciteit kan worden aangevraagd.
  • Op een nader te bepalen moment zal opnieuw beoordeeld worden hoe de kosten worden verdeeld als het verbruik substantieel is veranderd in verdeling tussen de sectoren en instellingen.
  • Het All-in Netwerktarief geldt voor alle instellingen (SURF leden én niet leden) die de basisvergoeding infrastructuur betalen.

Voor een uitwerking van wat dit precies betekend voor uw instelling kunt u terecht bij uw SURF relatiemanager.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties